Tunnelseende förmår inte lösa trafikproblemen

Med anledning av planerna på en ny älvförbindelse i Göteborg ställer Mats Pilhem, vänsterpartistisk ledamot i kommunfullmäktige och trafiknämn...

Med anledning av planerna på en ny älvförbindelse i Göteborg ställer Mats Pilhem, vänsterpartistisk ledamot i kommunfullmäktige och trafiknämnden i Göteborg, en interpellation till kommunstyrelsens ordförande i staden. I den ifrågasätter Pilhem bland annat rimligheten i att låta trafikanterna betala avgift i Tingstadstunneln, en 40 år gammal trafikled som redan har betalats genom skatt, för att finansiera ett annat tunnelbygge.rnEnligt Mats Pilhem borde tunnelplanerna stoppas och andra satsningar prioriteras.rnI skrivelsen påpekar Pilhem att erfarenheten ger vid handen att satsningar på nya trafikleder för biltrafik också leder till en ökad bilism.rn- Förslaget från s, m och c leder till en utveckling som kommer att ge ökad biltrafik och motverka målen för kollektivtrafiken och miljökvalitetsmålen, menar Mats Pilhem.

Om artikeln

Publicerad: 2008-09-16 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: