Lastbilar sällan orsaken till dödsolyckor i trafiken

Under de senaste tre åren (2005-2007) har totalt 231 olyckor inträffat som involverat tung lastbil enligt siffror från Vägverket. Trygg-Hansa har ...

Under de senaste tre åren (2005-2007) har totalt 231 olyckor inträffat som involverat tung lastbil enligt siffror från Vägverket. Trygg-Hansa har genomfört en fördjupad analys av de totalt 36 skador med lastbil som inkommit till dem under motsvarande period. Resultaten visar att tvärtemot vad många tror beror de flesta olyckorna inte på lastbilsföraren. De 36 olyckorna orsakade totalt 37 dödsfall varav 4 var lastbilsförare. Samtliga av de 16 lastbilförare som var inblandade i dödsolyckor vid möteskollision, bedömdes fria från ansvar. rn- Efter olyckor där lastbilar är inblandade hävdas det ofta att lastbilen varit orsaken. Vår analys visar att detta är en myt, säger Kjell Rytterström, skadeförebyggare för yrkesmässig trafik på Trygg-Hansa. Liksom vid många andra trafikolyckor handlar det ofta om att hastighetsbegränsningarna inte respekterats.rnStatistiken visar att de flesta olyckorna orsakades av att mötande personbilar överstigit hastighetsbegränsningarna, tappat kontrollen över bilen och kommit över i fel körfält. Hastigheten i kollisionsögonblicket är enligt Vägverket helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor överhuvudtaget inträffar. rnI ett fåtal fall orsakades olyckorna av att personbilsförarna varit påverkade av alkohol och droger, varit självmordsbenägna eller haft psykiska problem.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-09-16 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: