Handel och transporter viktigt för välståndet och miljön

Miljödebatten i Sverige har börjat kretsa kring att minska både handel och transporter. Men det skulle leda till stagnation istället för globallt...

Miljödebatten i Sverige har börjat kretsa kring att minska både handel och transporter. Men det skulle leda till stagnation istället för globallt välstånd och de resurser för miljösatsningar och miljöteknik som så väl behövs. Detta är ett av budskapen som Svensk Handel och TransportGruppen presenterar i sin nya gemensamma rapport ”Transporter och handel – viktigt för välståndet och miljön”. Rapporten pekar inte minst på att transporternas andel av en varas sammanlagda koldioxidutsläpp är mycket mindre än debatten vill göra gällande.rn- Vi satsar redan och kommer självklart att fortsätta satsa på än mer effektiva och miljövänliga transporter till handeln. Sambandet mellan våra branscher är starkt och det är därför centralt att kommande åtgärder för att begränsa transportsektorns utsläpp av växthusgaser har en utformning som minimerar välfärdsförlusterna, menar Dag Klackenberg, vd Svensk Handel och Peter Jeppsson, vd TransportGruppen.

Om artikeln

Publicerad: 2008-09-16 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: