Ny Europaväg genom Sverige utreds

Regeringen har beslutat att ge Vägverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle sk...

Regeringen har beslutat att ge Vägverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle ska kunna ingå i det internationella huvudvägnätet för Europa och därmed bli en så kallad Europaväg. rn- Jag ser fram emot att inom kort kunna se att E16 från Nordirland, genom Skottland vidare genom Norge får sin slutdestination i Sverige. Det stärker Sverige och det stärker kontakterna inom Europa, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.rnResultatet av utredningen ska överlämnas till Näringsdepartementet senast den 1 september i år. Vägverket ska därefter remittera resultatet till berörda myndigheter och organisationer samt göra en remissammanställning av remissvaren som ska redovisas senast den 1 november i år.

Om artikeln

Publicerad: 2008-06-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: