Veolia väljer Volvos sopbilar

Världens ledande företag inom avfallshantering, Veolia Environnement, har utsett Volvo Lastvagnar till "preferred supplier" av sopbilar till företa...

Världens ledande företag inom avfallshantering, Veolia Environnement, har utsett Volvo Lastvagnar till ”preferred supplier” av sopbilar till företagets verksamhet i Europa. Ett ramavtal om fortsatt samarbete har undertecknats av de båda företagen. – Det här skapar stora möjligheter för oss att öka både volymer och marknadsandelar inom ett viktigt och växande segment”, säger Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnars Europadivision.rn- Veolia är världsledande inom sitt område och har 13 000 sopbilar bara i Europa. Att bli en av deras utvalda leverantörer är naturligtvis oerhört positivt.rn- Bakom det avtal som nu tecknats ligger ett tvåårigt samarbete, där Volvo Lastvagnar levererat sopbilar och tjänster till Veolia, främst i Storbritannien men också i Frankrike, Tyskland, Danmark och Norge.rn- Vi har goda erfarenheter av Volvos fordon och serviceorganisation, säger Jérôme Lecardonnel på Veolia Environmental Services. rn- Det är ett starkt skäl till att vi nu förstärker vår relation. Vi har också utsett 2008 till ett år för säkerhet på Veolia, ett värde som vi delar med Volvo.rn- Dessutom har vi fler gemensamma värden, inte minst inom miljöområdet. Vi följer till exempel Volvos utveckling av hybridfordon med stort intresse.”, säger Patrice Germe, också på Veolia Environmental Services. rnVeolia Environnement är en global koncern med huvudkontor i Frankrike. Förutom avfallshantering omfattar verksamheten hantering av vatten, energitjänster och transporter. rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-05-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: