Test med trötta förare ska öka trafiksäkerheten

Regeringen har godkänt en dispensansökan om körning på allmän väg med trötta förare. Beslutet innebär att Volvo Lastvagnars arbete med säker...

Regeringen har godkänt en dispensansökan om körning på allmän väg med trötta förare. Beslutet innebär att Volvo Lastvagnars arbete med säkerhetssystem som varnar trötta förare kan gå in i en slutfas.rnDispensen gäller utvalda sträckor på E6 och Riksväg 40. Definitiv vägsträcka för test och tidpunkt avgörs från gång till gång i samråd med Vägverket Väst och berörda polismyndigheter. rnForskning visar att trötthet hos förare ligger bakom 20 procent eller mer av de olyckor som sker i trafiken. Det är ett faktum som driver Volvo Lastvagnars utveckling av nya säkerhetsfunktioner till lastbilar. rnEn förutsättning för dispensen är att de tester som nu planeras genomförs med rigorösa säkerhetsåtgärder. Körningen sker på utvalda körsträckor med skilda körbanor och varje fordon utrustas med dubbelkommando. rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: