Bra resultat för åkerinäringen 2006

De ekonomiska nyckeltalen för åkerinäringen visar på en svag förbättring mellan åren 2005 och 2006. Det ekonomiska tillståndet är dock svagt ...

De ekonomiska nyckeltalen för åkerinäringen visar på en svag förbättring mellan åren 2005 och 2006. Det ekonomiska tillståndet är dock svagt såväl totalt som för samtliga sektorer inom åkerinäringen. Det visar Sveriges Åkeriföretags årliga sammanställning över nyckeltal för åkerinäringen.rnrnDen fjärdedel av åkeriföretagen som går allra bäst lyckades öka sin omsättning, har lägre arbetskraftskostnader och en högre soliditet. Det är också i den gruppen som nyckeltalen stiger mellan åren. Den fjärdedel av åkeriföretagen som går sämst uppvisar det motsatta förhållandet.rn- Man kan säga att avståndet ökar i åkerinäringen, säger Anna-Karin Neikter, projektledare, Sveriges Åkeriföretag. Men också att det är möjligt att ha en hygglig avkastning även som åkeriföretagare.rnrnSkogstransporter bakåtrnTvå sektorer inom åkerinäringen har sämre nyckeltal 2006. Det är skogstransporter och miljötransporter. För skogstransportörerna har det ekonomiska läget gått tillbaka till 2004 års siffror. Det beror i hög grad på att 2005 ökade stormen Gudrun efterfrågan på skogstransporter. 2006 hade det mesta av skogsarbetet från Gudruns framdragning skett och verksamheten gick tillbaks till det normala. Om detta mönster följs bör 2007 års nyckeltal visa på uppgång igen för skogstransportörerna. Då var arbetet i full gång efter stormen Per.rnFör miljötransportörerna är analysen inte lika självklar. Här vittnar dock sektorn om hård konkurrens och tuffa upphandlingar vilket har pressat priserna och minskat vinsten.rnrnLjus framtidrnUnder 2006 var det betydligt färre åkeriföretag som gick i konkurs jämfört med föregående år. 121 åkeriföretag gick i konkurs vilket omfattade cirka 495 anställda. rnFramtiden kan tolkas som ljus för åkerinäringen. Branschen har långsiktigt goda prognoser. Efterfrågan på transporttjänster stiger och transporter på väg förväntas fortsätta att öka. Stigande varuvärden på svenska produkter talar för att lastbilen väljs som transportmedel.rnSveriges Åkeriföretag har undersökt det ekonomiska tillståndet inom delar av näringen under 15 år, 1992-2006. rnNyckeltalen antyder åkerinäringens allmänna tillstånd i ekonomiska termer. Avsikten med nyckeltalen är att ge en indikation på hur den ekonomiska situationen förändras över åren.rnrn

Om artikeln

Publicerad: 2007-12-11 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: