Avfall blev resurs vid E4-bygge

Vad gör man med 100 000 ton gammal asfalt varav 30 000 ton innehåller tjära, klassas som miljöfarligt avfall och kostar mycket pengar att destruer...

Vad gör man med 100 000 ton gammal asfalt varav 30 000 ton innehåller tjära, klassas som miljöfarligt avfall och kostar mycket pengar att destruera? Återvinner den, såklart, tänkte Vägverket, men hur? NCC Roads kom med förslaget att kapsla in tjäran med skumbitumen, en metod som inte tidigare använts i Sverige. Resultatet blev sänkta kostnader för kunden och en vägbana som blev starkare än med traditionella metoder. rnGammal tjärasfalt innehållande cancerogena ämnen höll på att stjälpa projektekonomin när E4 mellan Strömsnäsbruk och länsgränsen mot Skåne skulle byggas. Att skicka 30 000 ton tjärasfalt på destruktion skulle kosta alldeles för mycket. Vad göra, frågade sig Vägverket och bad NCC komma med idéer. rnrnEn av dessa var att kapsla in tjäran med skummat bitumen och återanvända asfalten som bärlager för den nya vägen. Vägverket nappade. rn- Metoden har tagits fram av NCC i Norge och är väl inarbetad där. Vi föreslog att vi skulle byta ut det obundna bärlagret mot skumasfalt. Genom det ökade bärigheten nästan till nivån för ett bundet bärlager, säger Bo Sävinger, teknikutvecklare på NCC Roads, Region Öst. rnrn- Tjäran är alltså kvar i materialet, men kan inte längre skada miljön. De mätningar vi har gjort efteråt visar inga som helst föroreningar, vilket visar att vi täckte tjäran väl under arbetets gång och att metoden fungerar. rnrnTorbjörn Jacobsson, forskare på VTI, har följt projektet och skrivit en rapport om arbetet: rn- De återvunna lagren har goda egenskaper jämfört med kontrollsträckorna. Undersökningar visar att skumasfalt, alltså kalltillverkad asfalt, kan användas även på högtrafikerade vägar. rnrnAnders Elfström är projektledare på Vägverket Region Sydöst: rn- Det här är ett av de största återvinningsprojekten vid vägbyggnad i Sverige, och det bör absolut få vidare spridning. Eftersom dagens vägbyggnad handlar mycket om livscykelkostnad och miljöhänsyn är återvinning det naturliga. rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-06-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: