Vägverket behåller sina plusjobbare

De 345 plusjobbare som idag finns anställda i Vägverket kommer att erbjudas anställning året ut (2007). rnrnVägverkets beslut grundar sig på...

De 345 plusjobbare som idag finns anställda i Vägverket kommer att erbjudas anställning året ut (2007). rnrnVägverkets beslut grundar sig på att plusjobbarna i sina uppdrag ger ett bidrag i Vägverkets arbete med att öka vägtransportsystemets tillgänglighet för äldre, funktionshindrade och barn.rnrnPlusjobbarna arbetar i en försöksverksamhet som resvärdar och ledsagare för att främst underlätta användandet av kollektivtrafiken för äldre och funktionshindrade. På vissa håll i landet gör också plusjobbarna en viktig insats genom att inventera skolskjutsvägar och hållplatser för att öka säkerheten för barns resor till och från skolan.

Om artikeln

Publicerad: 2007-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: