Ny kontrollbesiktningsföreskrift

Den 5 mars 2007 infördes en ny kontrollbesiktningsföreskrift från Vägverket, vilket innebär att Bilprovningens föreskrift för kontrollbesiktnin...

Den 5 mars 2007 infördes en ny kontrollbesiktningsföreskrift från Vägverket, vilket innebär att Bilprovningens föreskrift för kontrollbesiktning och Polisens flygande inspektion slås samman till en gemensam föreskrift. rnrnÄndringarna i Vägverkets nya kontrollbesiktningsföreskrift berör tunga och lätta fordon i olika grad.rnrnFörbättrad bromskontrollrnSom ett led i att förbättra tunga fordons bromsar kommer anmärkningar mot lång slaglängd på bromscylindern fortsättningsvis att bedömas mot automatjusteringen i bromshävarmen. Ändringen genomförs för att anmärkningen ska vara relaterad till den detalj som är orsaken till den långa slaglängden. De nya reglerna ger nu även möjlighet att öka kraven på mätuttag hos tunga fordon, även på lastkännande ventiler. Mätuttagen är nödvändiga för att kunna beräkna bromsarna vid rullbromsprovet.rnrnFörutom den utökade bromskontrollen betyder den nya föreskriften en rad förändringar på ytterligare ett antal punkter. Föreskriften finns publicerad i sin helhet på Vägverkets hemsida, www.vv.se.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-03-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: