Utländska åkare tillåts transportera stormfällt timmer

Regeringen har beslutat att tillåta utländska åkare frakta timmer i stormdrabbade områden utan krav på bland annat trafiktillstånd. Beslutet inn...

Regeringen har beslutat att tillåta utländska åkare frakta timmer i stormdrabbade områden utan krav på bland annat trafiktillstånd. Beslutet innebär ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd i yrkestrafiklagen i tio län i södra Sverige. Undantaget gäller under perioden 12 februari till 30 september 2007. Skälet är att öka transportkapaciteten för att snabbt få ut den skog som skadats som en följd av stormen Gudrun och vid stormen Per.rnrn- Jag är glad att det är så stor acceptans i transportbranschen för regeringens beslut och för de berörda aktörernas stora samarbetsvillighet. Jag är särskilt glad för det sätt Transportarbetareförbundet och Sveriges Åkeriföretag ställt upp i denna fråga. Det är viktigt att alla nu hjälper till att förhindra att ytterligare skog skadas, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.rn rn- Det har varit viktigt att agera snabbt. Nu när vi öppnar upp för utländska åkare att frakta bort timmer minskar vi risken för angrepp på skogen från granbarkborren, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-02-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: