E.ON:s biogas ersatte 3,4 miljoner liter bensin

E.ON Sverige sålde 3,4 miljoner normalkubikmeter biogas till fordon under 2006, vilket motsvarar ungefär lika många liter bensin. Det är en öknin...

E.ON Sverige sålde 3,4 miljoner normalkubikmeter biogas till fordon under 2006, vilket motsvarar ungefär lika många liter bensin. Det är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Sammanlagt har denna biogas reducerat vägtrafikens klimatpåverkande koldioxidutsläpp med drygt 8 000 ton.

Om artikeln

Publicerad: 2007-02-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: