Färdskrivarna fortsätter att leva sina egna liv

Att lämna sin bil på verkstad är något som alla fordonsägare gör. Vissa oftare än andra. Tyvärr blir resultatet av en service eller reparation inte alltid vad man som kund förväntar sig. I det här numret berättar vi till exempel om Dikanäs Buss & Taxi AB, som på några få år har fått betala omkring en kvarts miljon (!) kronor för att komma tillrätta med ett fel på motorns kylare och fläkt i en av företagets bussar.

Det ligger naturligtvis nära till hands att i detta sammanhang dra verkstaden i smutsen. Om det är befogat just i det här fallet är upp till var och en att bedöma. Men ett absolut råd är, att som kund måste man skramla i klockorna i tid. Chanserna att få kompensation för uppenbara förbiseenden från verkstadens sida minskar i kvadrat med tiden som går. Hur många gånger har vi inte läst om det i verkstadssammanhang? Det kan vara tillräckligt svårt att krama ur ett erkännande om att verkstaden gjort fel även om man inte ens hunnit lämna disken hos verkmästaren.
Om det begåtts något fel av verkstaden i just det fall som vi tar upp i det här numret, låter vi som sagt vara osvuret. Men en märklig historia är det i alla fall. Och att verkstaden i fråga själv inte har reagerat på de ständigt återkommande kylarbytena är anmärkningsvärt anser jag.

Outtröttlige Morell

På tal om fel kommer jag osökt in på den digitala färdskrivaren, som ännu en gång spelar huvudrollen i en märklig historia. Den till synes outtröttlige Thomas Morell hos Sveriges Åkeriföretag Skaraborg, levererar nu fortsättningen på ett fall i Falköping där den moderna skrivaren verkar leva sitt eget liv. Egentligen handlar det nu om två färdskrivare.
En färdskrivare i ett fordon som bevisligen stått stilla, registrerade körning för chauffören. Efter att svensk Åkeritidning tog upp fallet, valde leverantören Stoneridge att helt enkelt byta ut skrivaren.
Nu har det dock hänt igen. Bilen stod stilla inne i en hall hos återvinningsföretaget Tappers i Falköping. Och registrerade ”körning”(!).
Morell har vid tidigare diskussioner med polisen fått till svar att åkerier som upplever den här typen av fel, måste byta ut färdskrivaren. I ett brev till riksdagen undrar Morell nu (med all rätt) vilken skrivare åkeriet ska byta till.
Vi ser med iver och spänning fram emot riksdagsmännens svar.

Tydligt mönster

Thomas Morells egen teori är att om ett fordon med digital skrivare befinner sig på platser där det finns starka radiosändare eller magnetfält, ökar också risken för felaktiga registreringar.
Efter alla turer som Morell haft i ämnet, ser han detta som ett tydligt mönster.
Frågan är varför ingen tycks lyssna på honom?
En annan faktor som riskerar att sätta rättssäkerheten i gungning, är att många poliser är allt för dåligt utbildade på den nya färdskrivaren, menar Morell. Detta i kombination med att färdskrivaren gör noteringar efter eget tycke och smak, måste ju rimligtvis få någon på riksdagsnivå att vakna. För polisen i allmänhet verkar ju inte se problemet. Själv får jag ibland känslan av att polisen inte ”får lov” att se problemet för sina överordnade.
Har du som läser egna erfarenheter av färdskrivare som beter sig konstigt? Hör då gärna av dig till redaktionen. Även om felet i sig inte har lett till några dyra konsekvenser.

Om artikeln

Publicerad: 2011-05-20 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: