Tänk så dumma vi var!

För cirka 40-50 år sedan var det inte många som reagerade på cigarettreklam. Reklammakarna framställde det som ?tufft? och ?en livsstil? att ha en cigg hängande i mungipan.
Alla rökte ? och alla rökte dessutom var som helst.

Något tiotal år senare började läkarna i allt högre grad få upp ögonen för det farliga med rökning och ganska snart bildades också motståndsgrupper mot rökning. Inte minst i skolorna.
Idag känner vi nog alla till vilka hemska sjukdomar som kan bli följden för den som röker. Och många anser kanske till och med rökare vara lite ”knäppa” som utsätter sig för dessa onödiga risker.
Och vart vill jag komma med det här då?
Jo, det är så väldigt typiskt mänskligt på något sätt. Vi kan applicera rökningsfenomenet på väldigt många andra saker. Det finns till och med vissa likheter i trafiksammanhang.
Ta till exempel det här med bilbältet. Förr i tiden fanns det inte ens bälte i bilarna. Sedan kom det bilar med bälte till framstolarna. Därefter till passagerarna i baksätet.
Lagstiftningen följde sedan samma mönster. Först fram, sedan bak. Därefter blev taxiförarna tvungna att knäppa fast sig – och snart också yrkesförare och slutligen vissa busspassagerare.

Skrattar åt skrivaren

Men är det inte märkligt att så många bilister just i detta nu ändå far omkring utan att knäppa fast säkerhetsbältet? Vi är ju så välinformerade att vi vet att om vi krockar, är risken stor att vi slutar som en odefinierbar sörja i vägkanten.
Visste du till exempel att många av de lastbilsförare som omkommer i trafikolyckor blir överkörda av sin egen lastbil? När en lastbil av någon anledning kommer ut i den mjuka vägkanten och välter, bromsas fordonet så kraftigt att den obältade föraren helt enkelt far ut genom fönstret och blir överkörd.
Om du inte visste det. Nu vet du!
En annan sak som jag tror vi kommer att sitta och småskratta åt om ett tiotal år är den digitala färdskrivaren. Vi kommer antagligen att fundera över hur vi kunde vara så dumma att vi litade så blint på den. I synnerhet om vi i framtiden råkar ha ett förflutet som åklagare eller trafikpolis. Jag kom att tänka på det efter att ha läst en ganska färsk dom från Vänersborgs tingsrätt där man åtalat och fällt en förare för brott mot kör- och vilotiderna.

Vadå problem?

Jag lägger just nu inga värderingar i huruvida chauffören brutit mot reglerna eller ej. Det intressanta är ett uttalande som den vittnande polisinspektören gjort. ”Han ser ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som han hämtade från N.N:s förarkort”, står det i domslutet.
Så många förare och åkerier som lyft upp problematiken om färdskrivarens brister. Till och med några poliser – och inte minst – även generalagenter för färdskrivare, har beskrivit märkliga fenomen i många färdskrivare. Men polisen som vittnade under ed i rätten – han ser ingen anledning att tvivla. Och det som är mest skrämmande är att rätten antagligen anser polisinspektörens ord som ganska tungt vägande.
Några risker såg inte heller rökarna på 50-talet eller de obältade bilförarna. Inte ens biltillverkarna som länge producerade bilar utan säkerhetsbälten såg några faror.
Som tur är verkar människan lära sig av sina misstag. Vi får hoppas att evolutionen även får effekt på våra lagstiftare och myndighetsutövare inom en inte allt för avlägsen framtid.

Om artikeln

Publicerad: 2011-01-28 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: