Vad mer kan man göra för bärgarnas säkerhet?

Äntligen kan vi väl vara helt överens om att vintern nu är slut?
Halkan slog klorna i precis hela landet och bärgningsföretagen har haft ?julafton?, inte minst i januari och februari, då man åtminstone hos Assistancekåren hade ?all time high? vad gäller antalet uppdrag.

Även om bärgningsföretagens omsättningar ökade rejält, följde tyvärr också olycksstatistiken, vad gäller olyckor där andra bilar kört in i arbetande bärgningsfordon, samma kurva. Även den pekar alltså uppåt. Enligt ett pressmeddelande som Assistancekåren nyligen skickade ut, har fem bärgningsbilar blivit påkörda under den gångna säsongen. En av dessa med dödlig utgång.
När man närmar sig en trafikolycksplats där räddningsfordon och bärgare står uppställda, ser det ut som rena laserdiskoteket. Kraftiga varningsblixtar i blått, gult och ibland vitt, skär igenom luften och man har svårt att föreställa sig hur någon kan missa detta ”fyrverkeri” och krocka med till exempel bärgningsbilen.
Vad sysslar man egentligen med bakom ratten? Hur är detta möjligt?
Assistancekårens teori är att trafiken blir allt aggressivare och vägkulturen allt mer hänsynslös. Det menar i alla fall Ronny Andersson, utbildare och känd bärgare i Göteborg.

”Trafiksäker bärgning”

Det är inte endast vid trafikolyckor som bärgarna kan råka illa ut. Det är ju självfallet kanske ännu mer riskfyllt att stanna på till exempel en motorväg för att hjälpa någon med en punktering eller motorhaveri. I dessa fall är det ju ”bara” en bärgningsbil som står för ”fyrverkeriet”. Men de flesta av er vet ju vilken ljus-show en sådan bil kan bjuda på!
Assistancekåren berättar att det för närvarande pågår ett projekt, ”Trafiksäker bärgning”, vars mål är att utarbeta regler och skyddsåtgärder för en säkrare arbetsplats vid bärgningsarbete. I projektgruppen ingår Vägverket, Räddningsverket, Polisen, Arbetsmiljöverket och representanter från bärgningsorganisationer i Sverige.

”Vek inte en millimeter”

Jag förstår att man med alla medel vill skydda bärgningsarbetarna men jag måste motvilligt erkänna att jag har ganska små förhoppningar att det här ska betyda något revolutionerande för säkerheten på arbetsplatserna. Om man inte stänger av vägen vid räddnings- och bärgningsarbetet, vad mer kan man egentligen göra för att ”väcka” trafikanterna som passerar?
”Medan jag stod och jobbade med varningsljusen på vid vägrenen och försökte dra upp en bil kom plötsligt två bilar körande i bredd rakt emot mig. De vek inte en millimeter. Jag måste kasta mig ned i diket för att undkomma”, berättar Ronny Andersson i nämnda pressmeddelande.
Dessa båda bilister blir inte bättre bilförare av att man sätter upp fler varningsskyltar. De är bevisligen helt inkompetenta som förare.

Attitydfråga

Naturligtvis ska man göra allt för att skydda alla som arbetar på våra vägar. Oavsett om de jobbar med att rädda liv, miljö och egendom – eller om man arbetar med att underhålla vägar, broar och dylikt.
Personligen är jag tvärsäker på att det handlar om attityder hos trafikanterna. Och attityder är svåra att ändra. Man gör det dock inte genom att sätta upp ännu fler varningsskyltar och blixtljus. Min uppfattning är att man bör återinföra den obligatoriska trafikundervisningen i skolan, som ett första viktigt steg. Det ska ju böjas i tid, det som krokigt ska bli.
Därefter måste de politiska partierna våga föreslå högre krav på körkortsinnehavarna.
Rätt eller fel? Jag tror envist på att en kombination av alla insatser är av största betydelse för allt trafiksäkerhetsarbete. Jag vill avslutningsvis förtydliga att jag absolut inte förringar projektet ”Trafiksäker bärgning”. Tvärtom – det är bra initiativ där allas insatser förtjänar en klapp på axeln.

Göran Rosengren
Chefredaktör

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: