Bengt Svenson, du har gjort ditt!

För ganska precis ett år sedan tog jag upp fallet "Kennerth Mårtensson" här på ledarplats. Kennerth har i 40 prickfria år arbetat som polis men fick sparken efter att ha stoppat en personbil innehållande två unga biltjuvar på luciamorgonen år 2004. Då arbetade Kennerth och hans trafikpoliskollega med att kontrollera nykterheten i trafiken på Österlen. Biltjuvarna stannade dock inte på polismans tecken utan valde att istället ta till flykten.

Kennerth och hans kollega tog självklart upp jakten och snart slutade ”rymlingarnas” färd i en vedstapel. Bilen med ynglingarna slog runt och de båda killarna som satt i den saknade bilbälte. När bilen väl stannat rusade polismännen fram för att gripa killarna. Enligt Kennerth ska den ene ynglingen då ha sagt: ”rör du mig så ska jag anmäla dig”. Och han höll i sanning sitt löfte. Strax efteråt, på polisstationen, lämnades en anmälan om misshandel in. Enligt den skulle Kennerth ha slagit sin ficklampa i huvudet på en av killarna vilket resulterat i ett litet sår i huvudet på den ene ynglingen.

Blunda för buset
Ärendet har passerat ända upp i hovrätten, som valt att tro på biltjuven. Att killarna kört en stulen bil och utsatt omgivningen för stor fara betyder inget i det rättsliga efterspelet.
Att anmälaren fått en sårskada i huvudet kan inte bero på att han slagit runt med en bil utan att ha använt bilbältet.
Kennerts straff fastställdes. Två år villkorligt samt skadestånd till killarna. Hans karriär inom polisväsendet är också slut eftersom polisens ansvarsnämnd röstade för ett omedelbart avsked. Och nu har även Arbetsdomstolen sagt sitt. Kennerth ska inte arbeta som polis.
Arbetsdomstolens dom, som betyder att Kennerth Mårtenssons fall nu definitivt är avgjort till Kennerths nackdel, innebär att situationen på vägarna blir allt annat än tryggare. Vare sig för yrkesförare eller privatbilister.
Att som polis ingripa mot dem som begår uppenbara brott innebär i klartext att den enskilde polismannen riskerar sin anställning och därmed sin försörjningsförmåga. Jag vill lyfta frågan om det är rätt uppfattat att polisen framledes bör vända bort sina huvuden från uppenbara brottslingar för att inte hamna i Kennerths situation? För ett rimligt antagande kan ju vara att majoriteten av poliser i yttre tjänst nu fått sig en rejäl tankeställare.
Om det är det budskapet man vill signalera har vi tagit ett stort kliv tillbaka i trafiksäkerhetsarbetet.

I justitiekanslerns koppel?
Många åkerier jobbar hårt och målmedvetet för att utbilda sin personal, installera alkolås för en säkrare trafikmiljö samt att man arbetar för att stävja alla typer av olyckor som kostar både lidande och pengar. Detta gör man av eget intresse och i många fall utan att lagen kräver det. Allt för att bidra till en säkrare trafik.
Att trafiksäkerhetsarbetet nu lider ett stort nederlag kan vi till stor del tillskriva RPS-chefen Bengt Svenson, som hade den avgörande rösten för Kennerths framtid när den diskuterades i polisens ansvarsnämnd. Svensons agerande liknar ett populistiskt utspel som det vore ytterst intressant att få höra anledningen till.
Kan det månne vara så att Svenson gått i justitiekanslerns koppel för att ”bevisa” att poliser också kan straffas? För vid tidpunkten för den påstådda misshandeln som ligger till grund för Kennerths avsked, talades det högljutt om att poliser i allmänhet höll varandra bakom ryggen och skyddade varandra i alla lägen. En inställning som justitiekanslern på den tiden uppenbart ville slå ihjäl enligt vår tidnings egna och mycket insatta källor.

Svensons förtroende förbrukat!
Domen mot Kennerth är ett rättshaveri som saknar motstycke. Att läsa de målsägandes utsagor från de olika förhören är som taget ur en komedi och det är för mig helt obegripligt att deras vittnesmål överhuvudtaget kan anses användbara i svenska rättsinstanser. Det skrämmer mig, uppriktigt talat.
Att arbeta med trafiksäkerhet är ett långsiktigt och tidsödande arbete som i mångt och mycket går ut på att få till en förändrad attityd bland fordonsförarna. Bengt Svenson borde rimligtvis ha samma uppfattning och därmed arbeta med trafikpoliserna, inte emot dem. Bengt Svenson bör ta konsekvenserna av sitt oprofessionella ställningstagande och avgå.
Arbetsdomstolens slutliga dom kan inte tolkas på annat sätt än att man inte har läst domarna från tings- och hovrätt. Man har helt enkel förutsatt att domarna varit väl underbyggda, vilket är ett brutalt tjänstefel som med alla medel måste tillrättaläggas.
Jag vill understryka att jag inte på något sätt tar polisbrutalitet i försvar. Men om en polisman ska bestraffas ska detta tveklöst föregås av en regelrätt och seriös rättegång. Någon sådan har vi inte sett till i det här fallet.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: