KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

Får man fotografera på en trafikolycksplats?

Det surras ibland om att man kan få sitta i fängelse väldigt länge om man stannar vid en trafikolycksplats och fotograferar. En relativt ny lagstiftning med en paragraf i brottsbalkens 4 kap om olaga integritetsintrång ligger bakom funderingarna.

Det är en välkommen paragraf tycker jag. Den har under sin tillblivelse vållat en del debatt. Bland annat har pressfotografer varit oroliga för vad som skulle kunna hända rättsligt om de i sin profession tar bilder i nyhetsbevakningens tjänst.

Både som privatperson och som professionell fotograf kan man naturligtvis ställa till mycken oreda om man omdömeslöst på eller vid en plats där en trafikolycka inträffat – med eller utan kamera – uppträder på ett sätt som stör eller hindrar polisen eller räddningstjänsten i deras arbete. Och detta kan medföra straffansvar.

Men det är inte sådant handlande som brottsrubriceringen olaga integritetsintrång tar sikte på. Även med starka teleobjektiv går det ju – på avstånd från själva centrum av olyckan – ibland att ta närgångna bilder. För att riskera straffas för olaga integritetsintrång räcker det aldrig med att ”bara” fotografera hur etiskt oförsvarligt det än må anses vara.

Det krävs också – såvitt gäller vad som närmast är aktuellt i trafikolycksfallen – att intrång sker i någon annans privatliv genom att en bild – eller annan uppgift – sprids om någon persons hälsotillstånd eller bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation.

Även bild på, eller annan uppgift om, någons sexualliv omfattas liksom bild på någons helt eller delvis nakna kropp. Nu nämnda fall är emellertid något som är inriktat på annat än vad som normalt berör trafikolycksfall. En mer eller mindre naken kropp kan det ju vara fråga om på en trafikolycksplats.


Det krävs alltså även en
spridningseffekt till exempel via sociala medier. Den viktiga integriteten kan ju kränkas allvarligt om känsliga fotografier eller uppgifter kommer ut via sociala medier eller på annat sätt. Lagstiftningen kräver att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

Olaga integritetsintrång tar som nämnts inte bara sikte på trafikolyckor. Den gäller också till exempel spridande av så kallad hämndporr, exempelvis efter att en parrelation upphört.

Som fotograf kan man – om spridning skett – likväl klara sig om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. Detta undantag tar sikte på att värna till exempel nyhetsrapporteringen.

Nå, om nu allt är uppfyllt och åtal väcks, vad blir då resultatet i domstol? För det är ju ytterst domstolen som avgör både skuldfråga och vilket straff som i förekommande fall ska följa.

För normalgraden gäller böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir det lägst sex månaders fängelse och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

Viktigt att tillägga är också att brottet olaga integritetsintrång är ett så kallat allmänt åtalsbrott till skillnad från förtal och grovt förtal, där den som utsatts för ett brott ofta hänvisas till att själv föra talan.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-19 15:00
Kategori: Krönika
Taggar: Fotografering Lagar och regler Olycksplats