KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

”Politiker har mycket att lära av idrotten”

Det känns som om en förlorare inom idrotten oftast ger ett ärligare intryck än en politiker vars parti gjort mindre väl ifrån sig i ett allmänt val. I samband med det senaste EU-valet lärde vi oss när vi följde TV-valvakan att i princip alla som i intervjuer uttalade sig för något av de politiska partierna lät som om det berörda partiet gått starkt framåt trots att det långt ifrån alltid var fallet. Särskilt tuffa uppföljningsfrågor kom heller inte.

En idrottsman som vill behålla äran i nederlagets stund tillstår ofta förlusten, ser adekvat lite nedstämd ut och ger inte så sällan en eloge åt motståndarsidans skicklighet.

Förloraren ger ett allmänt hederligt intryck. Skyller sällan ifrån sig på någon annan. Jag tror att varje politiker skulle vinna på att säga som det är och inte söka finna orsaken till förlusten eller det sämre utfallet hos någon annan.

Vem känner inte igen tråkiga standardsvar som ”vi kom inte riktigt ut med vårt budskap” eller ”det var X-frågan som kom att dominera den politiska debatten och våra hjärtefrågor hamnade i bakvatten”. Så synd då. Men utfallet hade väl också att göra med en egen bristande kompetens? Och kanske också med att väljarna inte uppskattade det berörda partiets budskap?

Det är inte så lätt att luras (med ett gott syfte) som det en gång möjligen var på Per Albins tid när Sveriges beredskap påstods vara god.


Och nu till något helt annat!

Det är alltjämt fritt fram för barn att köra vattenskoter men från och med den 1 juni 2019 krävs att barnet fyllt femton år. Men ännu inget krav på förarbevis trots att vattenskotern kan inbjuda till buskörning i hög hastighet. Det känns inte så bra.

Varför inte – som i Danmark – där en allvarlig olycka med två döda under 2018 har lett till ny lagstiftning med 16 års åldersgräns och krav på förarbevis?

Förhoppningsvis kommer krav på förarbevis snart att införas också i Sverige. Ett förslag härom har varit ute på remiss. Det finns vattenskotrar med dunderkraft. Med krutpaket innefattande ungefär 300 hästkrafter som ger en toppfart på närmare 60 knop (motsvarar cirka 100 km/h).

Tänk er en nybliven 15-åring med ett sådant kraftpaket. Inte minst mot bakgrund av vad vi vet om kraften i vattenskotrar och vikten av att de framförs med både omdöme och skicklighet går det att ställa frågan: varför inte omgående ta efter Danmark med krav på förarbevis och åtminstone 16 år som minimiålder? Kanske också en begränsning av motorstyrkan för ej myndiga förare? För att andra sjöfarande och badande ska kunna känna en något större säkerhet.

Och hur är det med den viktiga miljöaspekten egentligen? Har den beaktats? För fridens skull. Också…

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-28 15:00
Kategori: Krönika
Taggar: Åldersgränser EU-val Politik Vattenskoter