Herren har kallat sade prästen – och lämnade rättssalen

Även i en rättssal där brottmål handläggs kan humoristiska situationer passera. Minns särskilt ett mål där jag hade åtalat en präst för osant intygande avseende innehållet i ett personbevis (prästen frikändes) och där prästen efter ungefär halva huvudförhandlingen sittande intill sin försvarare plötsligt reste sig från den tilltalades bänk och sakta skred på väg ut ur rättssalen.

Ordföranden uppmärksammade situationen och frågade förvånat var prästen var på väg. ”Herren har kallat”, svarade prästen lugnt och skred vidare mot sessionssalens dörr.

Ordföranden vände sig till mig i min egenskap av åklagare och frågade efter min uppfattning. Jag svarade att hade Herren kallat fick den kallelsen anses vara högre i rang än tingsrättens, vartill kom att den fortsatta huvudförhandlingen borde kunna äga rum utan prästens personliga närvaro. Så fick det bli tyckte även tingsrätten.
En solskenshistoria. 

Det går att klara sig från straffansvar för tillåtande av olovlig körning när föräldrarna köpt en moped till en 14-åring. Om mopeden var avsedd att användas av en vuxen fram till dess 14-åringen ”fyllt moped” och föräldrarna gömt undan startnyckeln för den mopedsugne sonen. Om denne via kontakt med tidigare ägare till mopeden lyckas få tag i en annan startnyckel utan att föräldrarna känt till något härom, går det rimligen inte att kräva någon ytterligare åtgärd från deras sida. Det ansåg både tingsrätt (två domare var dock skiljaktiga och ville fälla till straffansvar) och hovrätt och föräldrarna frikändes alltså.

Det hade naturligtvis också gått att ha ett extra lås på mopeden, som sonen inte haft någon nyckel till. Men det är alltid lätt att vara efterklok. Att rekommendera är dock – med alla säkerhetsåtgärder vidtagna – att som förälder se till att mopeden köps in först när 15-årsdagen passerats.

Det kommer en del oroväckande signaler till mig om att vardagsbrottsutredningarna i landet ligger efter. Alltid allvarligt om denna brottstyp med en rad varierande brott (grov stöld i bostad, misshandel, stöld, bedrägeri m m) inte handläggs skyndsamt och kan beivras där bevisningen är tillräcklig.

Ett annat oroväckande vardagsbrottsproblem är trafiken. Körde igår en längre sträcka igen på E4 och märkte av en väldig aggressivitet från vissa bakifrån kommande fordon i hög fart. Flera körde tufft kloss intill framförvarande fordon. I några fall skedde omkörning – demonstrativt maktutövande – till höger om framförvarande fordon. Polisen behövs verkligen i trafikövervakningen. Men har under året inte varit särskilt märkbar. Dessvärre.

När sommarhjulen kommer på är det som att hänga av sig ytterrocken. Det känns lite lättare att leva och ljudmässigt mer förmånligt att lyssna till musik i bilradion.
Länge leve den ljusa årstiden!

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-13 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Rättsfall Straffansvar Vardagsbrott