Fritt fram för kriminalitet på våra vägar!

Vart är den svenska trafikpolisen på väg? Polisen är inte på vägarna för att kontrollera den tunga trafiken som de är utbildade till. Jag läste i en tidning en artikel, där chefredaktören hade ställt ett antal frågor till en av de ansvariga inom trafikpolisen. Det var nedslående läsning för mig som tror på den goda trafikpolisen. Endast 190 trafikpoliser, av landets cirka 20 000 poliser, med kompetens att kontrollera den tunga trafiken ska arbeta med denna uppgift. Men det är inte många som får arbeta med sitt uppdrag. Fortlöpande omplaceras dessa poliser till andra prioriterade uppdrag som IT-brottslighet och arbete mot den den grovt organiserade brottsligheten.

Det finns cirka 80 000 lastbilar över 3,5 ton registrerade i Sverige. Omkring 10 000 utländska och svenska lastbilar rullar i Göteborgsregionen per dygn och för närvarande finns det 14 trafikpoliser som har tillsynen över dessa fordon.

Ännu värre är det med trafikpolisen i nordvästra Skåne. Där är det fem (5) trafikpoliser som har tillsynen över 10 000 tunga fordon per dygn.
Mellan 1 500 och 2 000 utländska lastbilar rullar in i Sverige varje dygn.

Och ytterligare ännu värre är när jag läser om trafikpolisens arbetstider. Mellan kl 06.00 och 02.00 ska det finnas trafikpolis i tjänst. Undantaget är Jönköping och Uppland, där grupper inom polisen arbetar med brott på väg dygnet runt. Räknar vi fram effektiv tid som trafikpolisen arbetar, med avdrag för kompledighet, utbildning, kommenderingar och semestrar så blir det inte många timmar effektivt arbetstid kvar. Då är det fritt fram för kriminalitet på våra vägar.

Jag har förmånen att ha kontakt med ett antal trafikpoliser och de är inte nöjda med sina nuvarande arbetssituationer av förklarliga själ. De vill vara ute på vägarna och kontrollera den tunga trafiken och se till att lagar och förordningar följs.

När jag var ansvarig hos polisen för EU-projektet ”Prevention of Cargo Crime” så var vi en grupp representanter från myndigheter och branschorganisationer i Sverige som var ute och reste i Europa. Vid ett besök i hamnen i Travemünde berättade hamnpolisen där om de utländska chaufförernas alkoholvanor. I chaufförernas trista tillvaro gällde bara sprit, öl och mat, som sysselsättning i väntan på nya körningar. Vi blev rädda! Dessa chaufförer kan misstänkas få problem med alkoholen och det är dem vi möter på våra vägar med en promille på upp till 2,41.

Varje vecka kan vi läsa om chaufförer som stoppas med hög alkoholkoncentration i blodet. Måste det ske en svår olycka igen innan våra beslutsfattare inser att det måste finnas poliser ute på våra vägar som gör kontroller?
Vem har ansvaret för nedrustningen av trafikpolisen?

Vid samtal med ledande polischefer så finns det ingen förbättring att vänta inför den nya polisorganisationen 2015.

Jag har fortfarande god kontakt med olika myndigheter och får bra information om vad som händer på våra vägar. Nyligen presenterade polisens Nationella Transportsäkerhetsgrupp vid Länskriminalpolisen i Västra Götaland sin studie om vad som händer runt angreppen mot transporter på väg. Mellan år 2007 och 2012 ökade brotten mot den tunga trafiken med 57 procent. 2013 anmäldes 9 557 dieselstölder. Det är för mig en skrämmande brottsutveckling.

Polisen tar ett stort ansvar för denna typ av kriminalitet, men frågan är vad transportnäringen själva gör? Uppklarningsprocenten vid utredningar av transportstölder är cirka 2 -3 procent. Det innebär att egenansvaret måste öka.

När Polisen och Sveriges Åkeriförening arrangerar transportsäkerhetskonferenser, görs detta inför ”utsålda hus”. Då finns det intresse!

Jag skulle önska att det sker en bred samverkan med det brottsförebyggande arbetet för att hjälpa åkerinäringen att skydda sig, samt att man kan få betalt av transportköparna för säkerhet.
Sköna vår välkommen!

Om artikeln

Publicerad: 2014-04-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika Polisorganisationen 2015 Trafikpolisen