Dags att dra åt tumskruvarna på transportbeställarna

Så har vi då sprängt snöret till år 2014. Hur fort går inte åren? I mitt liv känns det inte som så länge sedan George Orwells 1949 utgivna framtidsroman "1984" verkligen innehållsmässigt låg ett stycke framåt i tiden. Boken som idag känns utomordentligt aktuell med beskrivningen av medborgare som konstant övervakas på de mest sofistikerade sätt. Före fyrtio års ålder levde jag i tron att livet nästan var oändligt. Numera vet jag hur kort människans levnad faktiskt är. Övervakad eller ej av staten.

I anslutning till varje årsskifte känns det hur som helst naturligt att fråga vad som fungerar och vad som brister i samhället. Många av denna tidnings sakkunniga läsare vet att vi har enorma problem inom trafiken. Alltmer råder djungelns lag. Trafikregler följs inte. Hänsynslösheten breder ut sig.
För den seriösa åkerinäringen är det tufft. Cabotageregleringen är ett slag i luften och lämnar i praktiken ofta utrymmet fritt för en osund konkurrens. Därtill kommer att det blir allt farligare att vistas på vägarna. Inte minst som en tragisk följd av en otillräcklig polisiär trafikövervakning.
Går det för övrigt att lita på kompetensen hos förare av tung trafik? Frågan är berättigad eftersom vi alla för vår säkerhet på vägarna är beroende av högkompetenta förare av inte minst den tunga trafikens fordon. Minsta felmanöver av dem kan få förödande följdverkningar för andra trafikanter.
Tänk dig på flygets område om vi skulle ha plan susande över oss där vi hade dålig koll på kompetensen hos vissa piloter.

Förebilden Finland

Vad är jag ute efter? Vad vill jag ska hända? Självfallet vill jag ha en professionell och effektiv trafikövervakning av polis. Som sätter P för aggressiviteten och hänsynslösheten.  Eftersom cabotagereglerna visat sig vara svåra att tillämpa, vore det idealiskt om man inom EU kunde få en långtgående dokumentationsskyldighet för både beställare och transportörer samt en kontrollskyldighet från näringsidkande transportuppdragsgivare när det gäller att inför varje beställning noga se till att den som anlitas för transporten gör det lagenligt. Med en reglerad kontrollskyldighet beträffande seriositeten skulle förhoppningsvis en osund konkurrens med alla negativa följdverkningar kunna begränsas. Påvisade brister i sådan kontroll borde föranleda höga sanktionsavgifter hos transportbeställarna. En sådan reglering skulle förhoppningsvis göra det alltför riskfyllt för näringsidkare att uppdra transporter åt andra än sådana seriösa åkare – oberoende av nationalitet – som har ”alla sina papper i ordning”. Finland torde i sammanhanget vara en god förebild.
Sedan vore det utmärkt ifall tåg- och biltransporter gick att effektivt samordna på ett klokt och miljövänligt sätt som också ledde till bättre trafiksäkerhet.

Ordning och reda

Det är väl inte värt att hoppas på mer under 2014? Ett år går ju så fort.
Så till en annan fråga. Hur domstolarna dömer.
En man råkade i dispyt med en antagonist och blev så förbannad på denne att han medvetet körde på honom med bil när ovännen cyklade. Låter allvarligt, onekligen. I tingsrätten, där frågan behandlades dömdes den tilltalade för grov misshandel till fängelse i 1,5 år. Göta hovrätt tyckte emellertid annorlunda. Där ändrades brottsrubriceringen till misshandel av normalgraden (alltså inte längre grov misshandel) och påföljden sänktes rejält till fängelse i 6 månader.
Hur kunde det komma sig? Det måste väl vara synnerligen allvarligt att uppsåtligen med bil köra på en cyklist som man är arg på?
Ja, det tycker jag absolut. Men hovrätten ansåg att bilisten hade kört sakta och att de skador cyklisten fått till följd av påkörningen fick anses som ringa.
Min reflektion: var det inte mer tur än skicklighet i sammanhanget? Hade farten varit hög hade väl cyklisten knappast haft en chans att klara livhanken.
Nu går vi vidare under 2014 och kämpar för att det ska bli ordning och reda inom åkerinäringen inom EU. Alla näringsidkare som svarar för transportbeställningar ska åläggas svara för en noggrann kontroll av att allt är OK innan en transport beställs Försummas detta leder det till höga sanktionsbelopp. Kontrollskyldigheten ska gälla alla anlitade transportföretag, således både inhemska och utländska.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-24 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: brister Finland Övervakning samhället