Försäkringsbranschen måste ställa högre krav

Sista veckan i augusti var jag inbjuden till Datachassis konferens om transportsäkerhet och demonstration av företagets produkter. Glädjande var att det blev fullt hus med deltagare och många intressanta personer deltog, samt att även fackmedia var väl representerade.

Konferensen visade att intresset är stort för transportsäkerhet och det med alla rätt.
De siffror som polisen från Sakkunnigmyndigheten för transportstölder och transportsäkerhet hos Länskriminalpolisen i Göteborg, redovisade, ger mig ännu mer inspiration att fortsätta med mitt arbete och få med fler aktörer på banan.
Årets ökning av antalet brott mot transportnäringen är nu uppe i 35 procent jämför med 2012. Det har anmälts över 5 000 stölder av diesel mellan januari och juli i år.
Ökningen beror på flera faktorer. Dels är polisens bättre på att koda anmälda brott rätt, dels att branschen anmäler vad de råkat ut för – och dels har kriminaliteten runt transportnäringen ökat.
Under diskussionerna som vi hade på konferensen, framkom det klart vad som behövs för att öka säkerheten. Det krävs till exempel ett regelverk – som ska följas. Inga nya lagar, utan krav på att försäkringsbranschen ska agera mer kraftfullt genom ett gemensamt regelverk. Körs det värdefullt gods och attraktivt gods för de kriminella, ja då ska det skyddas!

Risk för kartell?

Genom de kartläggningar som vi gjorde inom polisen, kunde vi se vad som är stöldbegärligt. Och det godset ska skyddas med säkerhetsutrustningar som finns på marknaden.
Försäkringsbranschen menar att kostnaderna för stölderna är förhållandevis små, men att mankokostanderna är betydligt högre. Om det gjordes en djupare analys av manko-rapporterna, kanske det visar sig att det egentligen är ”dolda stölder” som rapporteras. Det är så klart enklare att rapportera manko – för då behöver inte kontakta polisen.
Varför kan inte försäkringsbolagen ligga i framkant och skapa ett kraftfullt regelverk?
Under de år jag arbetat med transportstölder, har vi tyvärr sett en oroande ökning av stölderna. Jag menar att även försäkringsbolagen har ett övergripande ansvar att hjälpa till att minska stölderna. Vissa inom försäkringsbranschen menar att det finns risk för kartell vid gemensamma krav. Är inte det en undanflykt?

Säkerhet i motvind

Många stölder anmäls inte i Sverige, utan först när den drabbade kommer till sitt hemland. Vad ställer utländska försäkringsbolag för krav till ökad säkerhet?
En enkel jämförelse kan göras mellan transport av farligt gods och högvärdigt gods. Det skrivna regelverket runt farligt gods är tjock som en bibel, men transport av högvärdigt gods är inte styrt av några kraftfulla regler.
Om det skapas regelverk är det också viktigt att det blir konsekvenser av att inte godset transporteras efter gällande bestämmelser.
Intresset för säkerhetsutrustningar för lastbilar, säkra uppställningsplatser och så vidare är inte stort. De aktörer som försöker att lansera säkerhet arbetar i kraftig motvind och det får de fortsätta med så länge transportköpare, varuägare och speditörer inte ställer krav på ökad säkerhet. En representant för ett av de största svenska speditionsföretagen uttryckte sig mycket syniskt i media för några veckor sedan:
”Det enda jag bryr mig om är vad som står längst ner i högra hörnet”.

Vi ses i Örebro!

Ansvar inför sina aktieägare är viktigast. Ansvaret neråt i organisationen är inte så viktigt. Det är allas ansvar att motverka kriminalitet – internt och externt.
Glädjande hörde jag på konferensen att ett av Sveriges största hemelektronikföretag nu ställer krav på arbetsförhållanden, sociala villkor och att skatter och avgifter betalas in av åkerierna.
Detta företag är på rätt väg – om man nu gör uppföljningar att reglerna efterlevs.
Boka in den 24 oktober. Då ses vi på Transportsäkerhetskonferensen i Örebro som arrangeras av Sveriges Åkeriföretag och Polisen.
Vi ses där!

Om artikeln

Publicerad: 2013-09-20 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Polisen Transportsäkerhet transportstölder