Transportbranschen skämmer bort transportköparna

Kan vi hoppas på att 2013 blir året då transportsäkerhet börjar gå från prat till handling? Jag känner att intresset för transportsäkerhet ökar för varje år som går.  I mitt uppdrag för Sveriges Åkeriföretag arrangerade vi den elfte transportsäkerhetskonferensen och nu i SÅ:s regi. Vi hade nöjet att bjuda in bland annat polisen. Polisen som ju tidigare har varit arrangör.

Vid inledningsanförandet ställde jag den retoriska frågan ” Vem kan sträcka upp handen och säga att vi har gjort ett antal åtgärder för att minska angreppen mot transporter på väg under 2012?”.
Ingen sträckte upp handen. Kanske berodde det på blyghet?
Jag vet att i många miljöer är engagemanget stort för att öka säkerheten. Ett av Sveriges största hemelektronikföretag arbetar på ett föredömligt sätt i samråd med sin största speditör. Jag har varit på möten med beställaren och utförarna.
Trots pressad prisbild, så måste utföraren leverera säkerhetshöjande åtgärder.

”Ut i media”

När vi planerade konferensen var vi rädda för att intresset inte fanns. SÅ har tidigare försökt att arrangera säkerhetskonferenser i samband med Lastbilsmässan och då har intresset varit svalt.
Den här gången hade vi plats för 120 personer. 140 kom. Alla fick plats.
Det kom representanter från polisen och olika åkeriförbund från Danmark. Danmark har på bred front inlett ett samarbete för att minska antalet transportstölder i landet. Vi är stolta över att danskarna tar del av våra svenska erfarenheter för att bygga vidare på dem.
När jag talar med marknadsförare, reklamfolk, kommunikationsstrateger om vad vi ska göra för att minska angreppen mot transportnäringen, så får vi samma svar, ”Ut i media!”.
Jag känner att media aldrig har haft ett så stort intresse som nu.
Radio, TV, fackpress och dagspress gör inslag fortlöpande om vad som händer runt angreppen mot transporter på väg. Intressant är att alla de journalister jag har förmånen att möta i olika situationer, får samma svar från de som intervjuas. Ingen står upp och säger att just dem vidtar åtgärder, utan pekar på vad andra borde göra. Vanligen pekas försäkringsbolagen ut för att de inte ställer krav. Försäkringsbranschen möter som vanligt detta utpekande med tystnad.

”Pinnmål”

En man på Svenskt Näringsliv påstod att marginalerna är så små att det inte finns utrymme att säkra lasten.
Vad rekommenderar Svenskt Näringsliv sina medlemmar att göra för att öka transportsäkerheten?
Vi har hört gång efter gång att transportbranschen skämmer bort transportköparna genom att inte ta betalt. Det stämmer! Det är detta som skapar osund konkurrens.
I tidigare krönikor har jag framhållit att det är nästa riskfritt att köra olagliga transporter på svenska vägar. Det finns många duktiga trafikpoliser som med stor pricksäkerhet skulle fånga in olagliga transporter, men de styrs av ”klämda” chefer som måste nå sina ”pinnmål”. Det finns trafikpolischefer ute på fältet som hämmar sin personal i deras utveckling istället för att stimulera dem i sitt arbete.
Hur kan jag påstå detta? Jo, genom att lyssna på synpunkter från arbetande trafikpoliser efter vägarna.

Heder åt Jönköping

All heder åt trafikpolisen i Jönköping som vågar genomföra nytänk i sitt sätt att arbeta och griper folk som begår oegentligheter och som ska sitta i finkan.
En mycket klok åkare i Skåne lär ha sagt ” Om bara alla myndigheter tar sitt ansvar och utför sitt arbete på rätt sätt, så skulle det inte finns något hot mot den svenska transportnäringen”.
Jag tolkar detta som att det finns regelverk, men att kontrollfunktionerna inte fungerar.
Fram för en sund transportbransch och det kan du som läsare säkert bidra till på olika sätt. Det är alla de små förbättringarna som ger de stora framgångarna.

Om artikeln

Publicerad: 2013-02-22 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Polis Transportsäkerhet transportstöld