Den som kör ska vara anställd i åkeriet

Nu när jag satt mig ner för att skriva en ny krönika till tidningen så är det inte svårt att hitta ämnen att skriva om. Man kan ha tankar om den gångna vintern och väghållningen och krav på vinterdäck för lastbilar. Mot bakgrund av den uppmärksamhet åkeribranschen fick i SVT:s "Uppdrag Granskning", är det lätt att säga att det var bättre förr. Men var det verkligen det?

I en artikel i Dagens Nyheters bilaga ”Jobbet” från den 2 april 1995, utlyste man en tävling om dröm- respektive mardrömsjobb. De tävlande fick skriva en uppsats om sitt arbete och arbetsvillkor. Vinnaren av mardrömsklassen körde dragbil för ett mindre åkeri.
I artikeln beskriver ”vår vinnare” hur vardagen ser ut för honom. Arbets-, löne- och anställningsvillkor var knappast bättre då för en dragbilsförare än de är idag.
För branschen som helhet har det inte blivit bättre, snarare tvärtom. Cabotagetrafiken har i många fall använts av speditörer och transportförmedlare för olaga inrikestrafik. Svenska företag har använt sig av utländska egenföretagare och såväl svenska som utländska bemanningsföretag för att mer än halvera personalkostnaden. Att detta har spelat speditörer och transportförmedlare i händerna behöver vi inte tveka om, inte heller hur det har påverkat branschen. En fråga vi fått många gånger är, var står Transport i de här frågorna?

Beställaransvar

När det gäller vinterdäck så stöder vi ett lagkrav, detta handlar om trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans med polisen och SÅ har vi deltagit i en arbetsgrupp där man arbetat med säkerhetsfrågor kring transporter, där godstölder och säkerhetsparkeringar behandlats.
I cabotagefrågan anser vi att lagstiftningen måste skärpas så att även speditörer och transporförmedlare ska ha ett beställaransvar och kunna dömas för olaga inrikestrafik. Dessutom bör bötesbeloppen höjas ordentligt, framförallt för beställaren av transporten vid ett eventuellt beställaransvar.

Ut ur hytten

I grunden anser vi att den som kör för ett åkeri ska vara anställd i det åkeriet.
Vid anlitande av såväl svenska som utländska bemanningsföretag anser vi att de direktiv som finns i EU, som reglerar att inhyrd personal ska ha samma villkor som om de vore anställda i företaget de verkar i, införs i svensk lagstiftning. F-skattsedelsinnehavare ska ut ur lastbilshytterna om de inte har egna fordon och egna tillstånd.
För att nå framgång i dessa frågor måste även branschorganisationerna inse att en del av problemen finns i det egna huset, det vill säga anlitandet av bemanningsföretag och egenföretagare från såväl Sverige som utlandet. Något som framkom i ”Uppdrag Granskning”.
Det går inte att blunda för det problemet längre och svara: men de gör ju inget olagligt. Med den inställningen och att skylla alla problem som fanns även tidigare på olagligt cabotage så kommer man ingen vart. Man måste inse att det är olika problem som kräver olika lösningar. Och framförallt att våga städa i det egna huset.

Jörgen Danielsson
Transportarbetareförbundet

Om artikeln

Publicerad: 2011-05-20 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: