Nedsläckt polisradio gynnar ingen trafiksäkerhet

Polisen måste bli öppnare i samhället med information till medierna. Nedsläckningen av polisradion när RAKEL-systemet införs kommer inte att tysta medierna. Snarare kommer medierna att använda sig av sociala medier och allmänheten för att få fram uppgifter och fotografier från olycksplatser. Det är viktigare nu än någonsin att redaktionerna ringer mer till vakthavande befäl och informationsavdelningar för att få svar på händelsenyheterna.

Det digitala radiokommunikationssystemet RAKEL som införs innebär att polisradion släcks ned och det blir svårare för bland andra medierna att få bra och riklig information om olika typer av händelser. Olycksrapporteringen kan påverkas och är enligt min mening i farozonen med begränsad informationsutlämning.

Meddelarfriheten utvecklas

Varje medborgare har enligt grundlagen rätt att meddela sig med bland annat medierna i samhället. Jag tror att fler medborgare kommer att ha kontakt med journalister och fotografer om och när de sett något som kan ha ett allmänintresse. Mediernas jakt på information kommer att stegras om olika instanser inte hjälps åt att leverera fakta och information om en händelse. I Västerbottens-Kuriren (1/3-2011 s.8) skriver Ingvar Näslund följande i en artikel om RAKEL-systemet och ett förslag på lösning: ”En offensiv lösning från polisen i Västerbotten vore att inrätta en speciell tjänst vars syfte är att säkerställa att vakthavande polisbefäl kontinuerligt ges utrymme att informera media och därmed allmänheten”. Jag tycker att detta förslag kan vara väl värt för polismyndigheterna att diskutera runtom i landet. Medierna har nämligen samma behov oavsett om de verkar i Norrland eller i Skåne.

Media som förebild

Medierna har utvecklats på ett mycket positivt sätt under senare år i Sverige när det handlar om att förmedla information om olika kristillstånd och olyckor. Det vore oklokt att inte ta tillvara på de erfarenheter och den kunskap som medierna besitter om rapportering och hastighet i informationsöverföring. Medierna arbetar med ständiga uppdateringar och daterar upp sina webbsidor. Jag har i samband med en studie av busskrascher i Sverige studerat hur medierna rapporterat om konsekvenser, räddningsarbete och samhällsresurser. Medierna har till och med haft mer och bättre uppdaterad skadeinformation än vad sjukvården haft. Vilka erfarenheter kan man dra av detta? Det är inte rätt att utestänga mediernas efterfrågan på information. Att stänga av ett RAKEL-system kan kanske vara lätt. Men vem kommer att svara i alla telefoner som kommer att ringa hos polisen? Ge medierna en förbättrad och uppdaterad information om en händelse som inträffat. På så vis betjänas allmänheten. De skadeförebyggande vinsterna kan också vara betydande och kanske räddningsinsatser utvecklas i rätt riktning. Det kan vara en framkomlig väg till samverkan på en olycksplats.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin
Enheten för kirurgi vid Umeå universitet

Om artikeln

Publicerad: 2011-03-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika