Färdskrivare i lastbilar men inte i polisbilar – vad är skillnaden?

Vad säger oss färdskrivaren? Och varför har inte fler färdskrivare i sina yrkesfordon? Det är enligt min mening hög tid att samtliga polisbilar i Sverige får svarta lådor så kallade Incident Data Recorder (IDR) inmonterade.

Hur körs utryckningsfordon i trafiken? Hur fort går det? Och vad är det som händer? I november månad har det hållits en Nordisk Poliskonferens i Umeå. Jag var där och talade då om att något måste göras åt alla olyckor som sker i trafiken.
Jag tog exemplet med polisbilar i olyckor. Det är inte bara intressant och anmärkningsvärt att polisen inte leder arbetet med det nationella trafiksäkerhetsarbetet. Det är tragiskt att polisen inte vill lära mer från andra yrkesförare och deras erfarenheter av såväl teknikutveckling som yrkesförarkunnande. Att polisbilsolyckor och biljakter hamnar i domstol är en oroande utveckling.

Flera polisåtal

Visst är det bra att det blir rättsliga prövningar men jag menar på att det är ett misslyckande att det går så långt att yrkesförare hamnar i domstolen. Polisen ska vara förebild och uppträda med aktning och säkerhet i trafiken. I Västsverige har flera poliser på kort tid åtalats för diverse trafikbrott. Vilken bild ger detta och vad händer med förtroendet och tilliten?
Svårt blir det också för utredande polis, åklagare och domstol att göra avgöranden i brist på objektiva fynd. De svarta lådorna och färdskrivarna i polisfordon har ännu inte hamnat i svensk domstol. Ty polisbilskrascher inträffar med olika kraschomständigheter naturligtvis.
Fallen är många på kort tid. Allt för många. Bara i Västsverige och i Sjuhäradsbygden inträffar sådant som inte får lov att inträffa. En tragisk krasch med polisbil utanför Borås där polisfordon och lastbil är inblandade. En polisbilsförare som är åtalad för vårdslöshet i trafik vid efterföljande av barn på en moped i centrala Borås. En polisbilsförare som under utryckning krockar med vilt och avlider. En annan polisman är åtalad för tjänstefel efter att ha kört efter en motorcykel i över 200 km/h på väg och försökt att preja motorcykeln.

Likhet inför lagen?

Ena dagen lagför poliser privatbilister som inte använder blinkers i en rondell. Dagen efter har media tv-filmat flera polisbilar som inte heller använder blinkers i samma trafikmiljö. Inget händer. Tre polisbilsförare i Göteborgstrakten ska dricka kaffe på Café och parkerar polisbilarna där parkeringsförbud råder (vilket inte är en tjänsteåtgärd enligt tingsrättens dom). Samtliga döms i domstolen och domen är nu överklagad till Högsta domstolen. Dödsfall, svåra personskador, höga risker, bristande attityder. Detta är faktorer som inte höjer eller stärker allmänhetens förtroende och tillit för polisen. Det är hög tid att polisen lokalt i Borås samt i Västra Götaland börjar föra en dialog med medborgarna om såväl trafiksäkerhet och hur polisen på ett säkrare sätt ska kunna genomföra utryckningskörning med sina polisfordon. Vi har helt enkelt inte råd med fler skador på polisbilar, polispersonal och allmänhet. Under åren 1997-2008 kostade krockskadade polisbilar statens försäkringsbolag (Kammarkollegiet) 300 miljoner kronor. Vad har samhället fått för dessa pengar? Inte mycket enligt min mening.

Färdskrivare – nu!

Kraschnotorna är höga och erfarenheterna många inom polisen. Men vad gör man med denna kunskap? Och vad ska unga polisstuderande och polisaspiranter säga över en sådan utveckling? Det måste finnas goda förebilder i dessa vitala funktioner inom polisarbetet.
Det är naturligtvis mycket tragiskt för de som drabbas. Naturligtvis kan en polis inte köra omkring med ett blankslitet däck på polisbilen. Vad ska allmänheten säga? Men framför allt hur utreds olyckorna med polisbilar? Det är hög tid att samtliga polisfordon i landet får så kallade ”svarta lådor”, precis som lastbilar och bussar har färdskrivare. Allmänheten har rätt att få veta hur fort det går. Och det måste även polisens internutredare och åklagare vid Riksenheten för polismål få tillgång till. I annat fall blir det bara gissningar om hur fort en polisbil körde.
Varje polisbil som inte kommer fram till sitt mål/uppdrag är ett misslyckande. Föraransvaret slipper inte någon undan men ledningsansvariga inom polisen har ett moraliskt ansvar för skadeutvecklingen. Det är dags att ta det ansvaret nu innan fler svåra olyckor inträffar i trafiken. Sätt in svarta lådor och färdskrivare nu.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin
Enheten för kirurgi, Umeå universitet

Om artikeln

Publicerad: 2010-12-17 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika