Lastbilsdöden och skadorna – så ser det ut

Nu är det inte längre myndigheten SIKA som har hand om statistiken av vägtrafikskador i Sverige. Det är istället myndigheten Trafikanalys som ska förse oss med detaljstatistik på ett av vår tids stora folkhälsoproblem ? trafikskadorna. Förra årets statistik (2009) är klar. De dödliga skadorna i trafiken går stadigt ned.

För den tunga trafiken visade resultatet för förra året att 91 lastbilar var inblandade i olyckor där personer skadades. Vanligast var att lastbilar hade kolliderat med oskyddade trafikanter (fotgängare). I 24 av de 91 fallen hade fotgängare skadats. I 17 fall hade lastbilen varit inblandad i en singelolycka. I 16 fall hade lastbilen kolliderat med en cyklist som hade skadats i trafiken. Totalt hade 21 människor mist livet i olyckor där lastbilar hade varit inblandade under förra året. Totalt hade 96 personer ådragit sig svåra och lindriga skador i samband med dessa olyckor. Detta är siffror och statistik.

Traumaringar

Bakom allt detta finns ett mycket stort antal människor och familjer och arbetsplatser som drabbats. Det är nämligen inte bara den skadade människan som drabbas av trafikolyckan. Det är lätt att man enbart ser på skadetalen utifrån den drabbade människan. Inom forskningen brukar man tala om de så kallade traumaringarna som innebär att även personerna runtom kring den trafikskadade människan också i stor utsträckning påverkas och drabbas av olyckan och dess följder. Så egentligen kan man och bör se folkhälsoproblemet trafikskador som ett mycket större problem än vad vi tidigare har föreställt oss.

Psykiska ärr

Med alla trafikskador följer det långa och hårda arbetet med återhämtning och återgång till något nytt. Varje trafikolycka är unik och måste ses som sådan. För många som drabbats av en trafikolycka blir livet aldrig mer detsamma. Den mödosamma och smärtsamma vägen tillbaka i samband med rehabilitering och sjukskrivning är ingen enkel väg. Och det finns egentligen inte heller några genvägar. Den tunga trafiken är inte något undantag när vi talar om trafikskador. Lastbilsföraren drabbas hårt även om han eller hon inte får några fysiska skador så kan avsevärda psykiska ärr uppstå. Att vara vållande till en olycka är något som föraren kanske bär med sig under resten av livet. Att köra på en oskyddad trafikant som statistiken visar kan få mycket svåra följder för de som drabbats.

Viktiga erfarenheter

Vi vet egentligen också ganska lite om vållandeproblematiken. Hur blir livet för den förare som vållat en annan människa skada eller till och med hennes död?
Inom den tunga trafiken finns många människor med erfarenheter från tragiska olyckor. Det är min fulla övertygelse att deras erfarenheter är mycket viktiga att ta tillvara i det förebyggande arbetet. De som är drabbade vet hur risken kan förvandlas till ett tragiskt resultat. Samtidigt vet han eller hon hur man går tillväga för att överleva och ta sig vidare i livet.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin
Umeå universitet

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika