Trafiksäkerhetsfrågorna är inget val

Valrörelsen har passerat och det är med stort intresse som man har kunnat följa de allmänpolitiska frågorna i debatten. Trafiken och trafiksäkerhetsfrågorna har lyst med sin frånvaro såväl tiden före valet som nu efter valet.

Intressant blir förstås att se hur ministerutnämningen går till och vem som blir ny ansvarig minister för trafik- och mobilitetsfrågorna i Sverige. Det är märkligt att trafikfrågor inte debatteras i större utsträckning än vad som är fallet. År 1997 antog riksdagen den så kallade nollvisionen. Den visionen måste underhållas inte bara genom ord utan också genom aktiv handling. En viktig sak och fråga är att polisens roll och synlighet måste diskuteras och lyftas fram i debatten på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Vad ska vi med en ledstjärna till (nollvisionen) om alla förebilder inte vill vara närvarande och aktiva?

För starka motorer

I höst har Rikspolisstyrelsen visat statistik över hur många rapporter polismyndigheterna gjort över hastighetsöverträdelser runtom i landet. När skolorna startade 23-29 augusti stoppade polisen över 10 000 fortkörare i trafiken. Men alla förare stoppas inte. Det handlar om slumpen. Slumpen om var poliskontrollen äger rum. När såg du senast en polis i trafiken som genomförde en rutinkontroll eller en flygande besiktning? Att köra en personbil kräver kunskap och erfarenhet. Säkerhetssystemen är många och motorernas styrkor likaså. Idag fordras inget särskilt intyg om kompetens för att köpa en ny bil. Du kan köpa vilken bil du vill. Och sedan kan du köra precis som du vill. Problemet med dagens fordon är att många av dem är utrustade med alltför starka bilmotorer. Har du kompetens att hantera en sådan bil med stark motor?

Kan du köra idag?

Samhällsutvecklingen visar att det inte längre är så noga på vilket sätt man kör bil. På vägarna är det tämligen fritt fram att köra alldeles för fort och bryta mot gällande trafikbestämmelser. Problemet är att de allra flesta av oss inte inser att det är en stor konst att köra bil och att alla faktiskt inte är goda bilförare. Kan du verkligen köra bil just idag? Hur förberedd är du inför körpasset? Har du sovit ordentligt och är koncentrerad? Jag menar att vi behöver fler poliser på vägarna. Inte nödvändigtvis för att kontrollera hastighetsöverträdelser utan att trafikanter kan få se och samtala med polis.
Hur ska nollvisionen utvecklas i framtiden? Fortfarande dödas och skadas ett stort antal människor i trafiken varje år. Det är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Dags att diskutera detta. Kunskap och erfarenheter finns bland yrkesförare i tung trafik. Det tål att upprepas att sådan erfarenhet och kunskap som finns i lastbilshytterna måste tas tillvara.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Om artikeln

Publicerad: 2010-10-22 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika