Tung tyst kunskap på väg

Jag undrar varför yrkesförarnas kunskaper och erfarenheter inte tas bättre till vara i samhället? Den praktiska kunskapen är oerhört viktig för utveckling inom alla områden. Trafiken och trafiksäkerheten är absolut inget undantag.

En av mina förebilder professor Sven-Eric Liedman vid Göteborgs universitet skrev en bok för tio år sedan. Den heter Ett oändligt äventyr och handlar om människans kunskaper. Läs den boken för den handlar om den praktiska kunskapens plats och värde i samhället. Han skriver: ”Undersköterskans förmåga att se vad en patient behöver har framhållits på bekostnad av de datorbaserade diagnoserna. Inte minst har man betonat det tragiska och bisarra i att hela yrkesgrupper sänds ut i arbetslöshet och utsiktslös omskolning där datorkurser för nybörjare betecknas som ett kunskapslyft i förhållande till en yrkesskicklighet som förvärvats under en livstid” (s.113 Liedman, 2001).

Du vet?

Samma gäller lastbilsföraren och yrkesföraren. De vet vad trafik och trafiksäkerheten behöver: förebilder och erfarenheter. Varje yrkesförare vet vad som fordras för att framföra tunga fordon och ekipage. Styrning och viktförhållanden samt väglag och hastighet. Du vet som yrkesförare att det inte finns några tidsvinster att hämta hem på vägen genom att öka hastigheten. Ditt tunga fordon drar mer bränsle och kostnaderna stiger. Du vet också vilka ödesdigra konsekvenser en lastbilskrasch kan få. Det vet jag också när jag tar del av olycksstatistikens tragiska facit. Häromdagen var jag på ett seminarium med polisbilsförare, ambulansförare och brandmän. Många var förtjusta när körsimulatorer presenterades som en möjlighet att bättre kunna manövrera en personbil under utryckning. Simulatorer kan aldrig ersätta miljökörning utan bara vara ett komplement. Om konsten att manövrera ett fordon kräver träning och åter övning. Det handlar om kunskap. Jag är övertygad om att det finns mycket tyst kunskap inom åkeribranschen som aldrig kommer fram och används. Varför inte använda yrkesförarnas kompetens och erfarenhet i arbetet att till exempel utbilda andra medtrafikanter i hur man ska förhålla sig till tung fordonstrafik.

Stresshantering

När jag kör på en motorväg och ser tunga fordon följa hastighetsbegränsningen och ha bra avstånd mellan två tunga fordon känns trafiksäkerheten som helt fantastisk. Många personbilar sveper förbi i allt för höga hastigheter med korta avstånd mellan varandra. Vem kommer fram först? Hur stor blir tidsvinsten? Några ögonblick? Som fordonsförare vet du och jag att vi båda kan döda ett barn inom ögonblicket av en sekund. Vi måste alla hjälpas åt att dra ned på tempot i trafiken. Stress och betydelsen av att kunna klara av att hantera stressen är viktig. Från lastbilshyttens förarstol har du utsikt. Din insikt och kunskap är en tyst kunskap som finns på din arbetsplats, på ditt företag och så vidare. Den borde användas mer i samtalet om trafiksäkerheten. Den tunga tysta kunskapen finns idag i lastbilshytterna runtom på vägarna. Och där finns många tankar och idéer som borde släppas fram på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Jag tror nämligen inte att trafiksäkerheten kan utvecklas utan de erfarenheter som finns hos dig.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin

Om artikeln

Publicerad: 2010-06-18 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika