Lägg inte ner – utveckla istället

I slutet av förra året rapporterades i medierna att de så kallade vägkrogsbiblioteken är hotade. Många reagerade och protesterade mot att man skulle ta bort arbetsplatsbiblioteken. Vilka möjligheter har yrkesförare att få tid och möjlighet att låna böcker, till exempel ljudböcker?

Enligt min mening vore det inte bara synd utan också skam om vägkrogsbiblioteken togs bort. År 2010 är tillgänglighetsår då inte bara fysiska miljöer ska vara tillgängliga för alla utan också service, med mera. Vägkrogsbibliotek och arbetsplatsbibliotek handlar om tillgänglighet.
När var du senast på ett bibliotek?
Jag får väl själv erkänna att jag inte heller besöker biblioteket ofta eftersom allt fler tidskrifter och böcker kommer ut som elektroniska böcker som kräver dator. Bibliotek och utlåning på vägkrogar och arbetsplatser är ju något som är positivt och något som man istället borde satsa på. Möjligen skulle den nya trafikmyndigheten Trafikverket ta sig en funderare på att lämna ett bidrag till sådana kulturmötesplatser.

Som författare tänker jag mycket på vem som kommer att läsa mina böcker. Min nya bok som har rubriken Stöd efter krasch handlar om stöd och råd för de som skadats i trafikolyckor och deras anhöriga.
Att skriva enkelt och kortfattat är ett måste för att alla ska kunna nås av ett budskap. Men vem känner till en bok? Och vem har råd att köpa en bok? Biblioteken är oumbärliga och viktiga. De måste också finnas utmed vägkanten där människor färdas och arbetar. Vägkrogar och arbetsplatser kan skapa naturliga mötesplatser mellan yrkesförare men också andra förare. För yrkesföraren i hytten finns det tid och rum för tankar.

På vägkrogsbiblioteken skulle i framtiden inte bara erbjudas deckare och litteratur. Här skulle enligt min mening kunna finnas bredare litteratur. På trafikområdet skulle det kunna finnas böcker om trafiksäkerhet och nya rön. Varför skulle här inte kunna finnas intressanta böcker om det allra senaste inom teknik, motor och forskning? Det skulle också behöva ställas högre krav på forskare, journalister och författare att skriva mer populärvetenskapliga böcker och artiklar. På så vis skulle också forskning och vetenskap göras tillgänglig för allt fler i samhället. Det är också en fråga om tillgänglighet till kunskap och nya fronter. Så varför nu istället för att dra igång en räddningsaktion för vägkrogsbiblioteken satsa på en utveckling istället.

Jag tror att många yrkesförare redan har tänkt till om vad de skulle vilja ha och behöva. Själv tror jag att vägkrogsbibliotek och arbetsplatsbibliotek kommer att vara guldgruvor i framtiden. Snabbheten och bristen på flexibilitet i samhället har nämligen sitt pris: alla hinner inte ta sig till biblioteket före stängningsdags. På trafikområdet finns säkerligen mycket att sprida på de nya krogbiblioteken.

Jörgen Lundälv

Om artikeln

Publicerad: 2010-05-21 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika