Nu ska fyllekontrollen i hamnarna skärpas

Färjeturer har ofta förknippats med naturligt alkoholintag ombord. Precis som måsarna funnits därutanför kretsande runt färjan, har grogg- eller ölglasen stått på borden kort efter det färjan lämnat hamn. Ibland kan det se ut som om det gällde att hinna med så många glas som möjligt, innan färden är över. Även bilförare har tyvärr funnits med bland de drickande. Också yrkesförare med särskilt ansvarsfyllda uppgifter, när väl färjan har nått sitt mål.

Ett fullständigt ofattbart faktum är att alldeles för många långtradarförare som kört i land från en färja påträffats med alkohol innanför västen rattande fordon, där minsta ouppmärksamhet eller felmanöver kan få katastrofala följder redan genom fordonets storlek och tyngd. Inte ens i tiden efter den djupt tragiska olyckan vid Svedala för några år sedan, där en full lastbilsförare som färdades mot färdriktningen mejade ner och dödade en hel familj i en mötande personbil samt dödade ytterligare en kvinna i en annan personbil, har den tunga trafiken varit befriad från fler rattfyllefall. Skrämmande. Hur kan det vara möjligt? Alla förare – oavsett om det är tung trafik eller ”vanliga” fordon – med alkohol i blodet måste tas ur trafik så tidigt och effektivt som möjligt.

”Äntligen”

Regeringen har nu – äntligen, får jag säga, men bättre sent än aldrig – i propositionen 2009/10:171 föreslagit riksdagen att på försök införa en möjlighet för särskilt förordnade personer, som ska kallas trafiknykterhetskontrollanter, att i hamnar ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov på förare av motordrivna fordon. Därigenom skulle fler trafiknykterhetskontroller möjliggöras i anslutning till ankommande trafik i hamnarna. Bra och nödvändigt, tycker jag! Polisen räcker uppenbarligen inte till för uppgiften. Och för att ta sållningsprov behövs ingen fullständig polisutbildning. Alltså kan vi få till stånd kontrollerna genom snabbutbildning av trafikkontrollanter, vilka enligt förslaget kommer att stå under ledning av polisen. Det är en viktig omständighet inte minst för förtroendet för det nya systemet.

Uppenbart behov

Regeringen känner sig uppenbarligen lite osäkra, eftersom det är en försökslag som föreslås och som ska gälla t o m den 30 juni 2013. Har för egen del lite svårt att förstå att man måste gå så försiktigt fram. Behovet känns uppenbart och upplägget med en särskild kompetensutbildning för den särskilda och mycket väl avgränsade uppgiften känns betryggande. När trafikkontrollanterna därutöver också kommer att stå under direkt ledning av polisen, borde förutsättningarna för en permanent lag omgående finnas på plats.

Tar tåget

Det viktiga i sammanhanget är naturligtvis att vi verkligen får en utökad och effektiv kontroll till stånd av nykterheten hos alla förare som kommer från de alkoholfrestande färjorna för vidare tillämnad färd ut på våra vägar. Ju färre alkoholpåverkade förare vi riskerar möta under vår dagliga körning dessbättre naturligtvis. Tyvärr är de påverkade förarna så många i trafiken oavsett fler kontroller att vi inte bara av miljöskäl utan också för vår egen säkerhet borde överväga att åka mer tåg, när så är möjligt. Jag valde tåget – för alkoholens skull.

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: