Några ord om dispenstransporter…

Dispenstransporter förekommer ofta och är en förutsättning för att industri och enskilda företag ska få fram sitt gods. Men regelverket är inte helt lätt och kräver eftertanke innan man åtar sig en dispenstransport.

Det här är inga problem för de åkerier som regelbundet sysslar med den här typen av transporter, de kan regelverket på sina fem fingrar och hur hanteringen från ansökan till beviljande av dispensen fungerar. Men ett åkeri som inte har de kunskaperna kan få problem om man får en förfrågan att åta sig en transport med kort varsel. Det är inte helt ovanligt och är vad vi poliser kallar ?mörkning?. Det vill säga att man åtar sig körningen och utför den sent på natten när risken för upptäckt är minst, och där man hoppar över dispensansökningar.

Tidsödande och dyrt

Men det finns en viss risk i chanstagandet. Blir man stoppad med en transport som kräver dispens och inte har någon, blir man stående till dess att det finns en dispens. Och det tar tid – och blir dyrt för åkeriet – och kostar böter för både föraren och åkeriet. Och det är värt att tänka på, man kan aldrig hävda att man har en dispens utan att visa upp den. Den ska finnas med och kunna visas vid en kontroll.

Två skolor

Men om man har dispens och går över villkoren i dispensen, det må gälla längd, bredd, eller vikt, finns det två skolor mellan polisen och Vägverket. Den ena tolkningen är att om man överskrider någon punkt så hamnar man på ruta ett. Det vill säga att grundbestämmelserna vad gäller, längd, bredd och vikt är det som gäller och böterna ska dömas ut efter det. Men så vet jag att det finns åklagare som strafförelägger eller åtalar på den överträdelse som går utanför dispensen. Skillnaden kan ibland vara väldigt stor. Jag själv och många andra poliser stöder den uppfattningen. Så vad är rätt? En tjänstemannatolkning på vägen eller ett åklagarbeslut? Jag har letat efter domar från tings- och hovrätter men inte hittat några.
Tråkigt men inte oväntat.

Lasta och kör med omdöme
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2008-06-20 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: