DEBATTARTIKEL

PEAB: ”Fortsatt utbrett hot och våld mot de som arbetar på vägar”

Inom Peab har vi många medarbetare som arbetar vid vägen. Yrkeskategorier som anläggningsarbetare, flaggvakter, asfalt- och fräsarbetare samt drift- och underhållspersonal spenderar stora delar av sin arbetsdag på och vid våra vägar. Flertalet av våra medarbetare vittnar om att de vid flera tillfällen utsatts för hot och våld.
Anncatrin Elversson, chef för Trafikanordningar. Foto: Peab

I fackförbundet SEKO’s uppföljningsrapport från 2022 presenteras statistik om flaggvakternas arbetsmiljö. Resultatet visar visserligen att arbetssituationen har förbättrats på flera områden sedan 2021, men fortfarande svarar 40 procent av de tillfrågade att man upplevt hot och våld på sin arbetsplats. Det är alarmerande och helt oacceptabelt anser vi på Peab.

Att möta verbala hot, gester eller till och med få något kastat mot sig är vardagen för 4 av 10 anställda som arbetar som trafikvakter enligt rapporten. I vissa fall har man även utsatts för fysiskt våld.

Situationer med hot- och våld återfinns även för andra kategorier av vägarbetare som har den gemensamma nämnaren att arbeta i trafikerad miljö. Dåligt omdöme och bristande respekt när man passerar våra arbetsplatser förekommer ofta, både från privata bilister och yrkeschaufförer men också i gatumiljö från förbipasserande.

Vi har tyvärr också sett tragiska exempel i branschen med dödlig utgång. Det ska under inga omständigheter behöva ske.

Det senaste decenniet har Peab investerat i egen specialistkompetens som en del i det förebyggande arbetet med en säker arbetsmiljö på väg. Ett antal trafikingenjörer arbetar för att Peabs vägarbeten ska vara säkra för både utförare och trafikanter, men det krävs fler insatser och ökad samverkan mellan aktörerna.

Vi på Peab har lagt till en utbildning om hot- och våldssituationer som en obligatorisk del i våra utbildningspaket för Arbete på väg. Detta är något som fler borde införa eller kravställa.

Vi ser även en risk för att många händelser inte rapporteras överhuvudtaget, att det har blivit vardag att utsättas för risker från trafiken och att vara med om incidenter. Vi är uppriktigt bekymrade över om säkerhet får stå tillbaka vid upphandlingar, att extra åtgärder riskerar att bli för dyrt för uppdragsgivaren och prioriteras bort.

Vi anser att det är oacceptabelt. Pris och framkomlighet får aldrig gå före säkerheten.

För att hjälpa oss till ett bra säkerhetsarbete behöver vi bättre trafikanalyser och mer enhetliga regler från uppdragsgivare, det måste bli enklare att göra rätt. Idag skiljer sig reglerna och kraven på åtgärder för arbetsmiljön mellan olika vägtyper och uppdragsgivare. Vi efterlyser även en större flexibilitet att anpassa säkerhetsåtgärderna till arbetets omfattning där våra medarbetare och underentreprenörers arbetsmiljö alltid ska ha högsta prioritet.

I SEKO:s rapport föreslår man att trafikvakternas arbetsmiljö alltid ska prioriteras och deras arbetsgivare med fler behöver fortsätta ställa krav på bättre arbetsmiljö vid upphandling och kontrakterande i nya avtal. Vi på Peab ställer oss helt bakom förslaget med tillägget att kravet bör gälla alla yrkesgrupper i branschen som arbetar på eller i närheten av väg.

  • Led om trafiken vid arbeten där det är möjligt.
  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör läggas utanför kontrakten och att de redan från start är prissatta av väghållaren.
  • Inför sanktionsavgifter när arbetsgivaren saknar dokumenterade kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen.
  • Där trafikvakter riskerar att utsättas för hot och våld ska det finnas väktare, annan säkerhetshöjande personal eller åtgärder på plats.
  • Att införa krav på absoluta hastighetsbestämmelser intill vägarbetsplats bör vara norm.

Vi vill tillsammans ta ansvar för att få vår bransch ännu säkrare. Vi är långt ifrån ensamma, en hel bransch vill få till en verklig förändring. Det finns utmaningar men tillsammans kan vi lyckas.

Anncatrin Elversson, chef för Trafikanordningar
Andreas Rydbo, regionchef Drift & Underhåll

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-17 08:56
Kategori: Debatt
Taggar: Hot och våld Peab seko Vägarbetare Vägarbeten