DEBATTARTIKEL

Därför bör Sveriges lastbilschaufförer fundera på att installera bilkameror i sina framrutor

DEBATT
Att dödsolyckor inträffar på svenska vägar är beklagligt. Här kan bilkameror spela en central roll för ökad trafiksäkerhet. Inte minst genom att bistå rättsväsendet med bevismaterial. Det skriver Robert Ingebretsen på bilkameraföretaget Nextbase.

Tunga lastbilar är inblandade i över 40 000 trafikolyckor i Europa årligen. Enligt Chalmers är det tre gånger så vanligt att lastbilsolyckorna slutar med dödlig utgång jämfört med andra trafikolyckor.

Bilkameror har på senare tid fått allt ökat genomslag i Sverige. Trots att tekniken kan användas av alla bilister eller yrkeschaufförer, är den grupp av trafikanter som har störst bruk av bilkameror just lastbilschaufförer eftersom de är särskilt utsatta för trafikolyckor. En lastbilschaufför på ett åkeri kan avverka 15000 mil på svenska vägar per år jämfört med en privatbilist som kör runt 1500 mil per år.

I april i år inträffade en olycka på Hallandsåsen då en långtradare körde in i en minibuss och chockade nationen. Ett olycksförlopp som spelades in av en bilkamera, eller så kallad dash cam. Något som kunde användas som bevismaterial i den efterföljande rättsprocessen.

Vid just sådana här rättsfall kan bilkameror spela en viktig roll. Inspelningarna kan användas som bevismaterial om olyckan är framme och de kan även förse oss med bättre bilder än det mänskliga ögat kan registrera, inte minst nattetid. De tre främsta fördelarna som lastbilsbranschen tjänar på med en bilkamera installerad i fönsterbrädan kan sammanfattas till tre punkter:

  • Betydelsen av bilkamerans roll i rättsfall – I lastbilsolyckan på Hallandsåsen nekade chauffören till brott eftersom han ansåg sig ha gjort allt som han kunde förväntas av honom som trafikant för att undvika olyckan, samtidigt som målsägande och åklagare hade annan uppfattning. Ord stod mot ord.
  • Betydelsen av videoupptagning – I förundersökningen från olyckan finns en betydande mängd stillbilder ur rörlig film från en bilkamera dokumenterade. Dessa påvisar faktorer där chauffören under färden kör med nerbländat ljus, när extraljus är påslagna men i synnerhet påvisar det uppkomsten av rök som kommer från minivanens havererade motor fångat av bilkameran hundratals meter före incidenten och att man i god tid före olyckan kunnat se ett fordons påslagna varningsblinkers i vänster körfält. Dessa faktorer var avgörande vid fällande dom mot lastbilschauffören. Bilkamerans förmåga till videoupptagning spelade stor roll när man ville förstå hela händelseförloppet.
  • Betydelsen av bilkamerans GPS-funktion – Polisen kunde vid olyckan använda bilkamerans GPS för att ställa det i jämförelse med den angivna hastigheten i från lastbilens färdskrivare, vilket visade sig inte avvika nämnvärt från varandra. Ett sätt att kontrollera att lastbilschauffören inte hade kört över tillåtna hastigheten vid tiden för olyckan.

Det inspelade materialet från dash cams har potential att hjälpa chaufförer att bevisa sin oskuld om liknande händelser skulle ske i framtiden. Användandet kan också hjälpa till att korta ner tiden en rättsprocess behöver ta och ge mer rättvisa beslut.

Det ligger också i lastbilsbranschens intresse att bidra till minskat antal olyckor och Trafikverkets nollvision, något som användningen av bilkameror kan bidra till. En kanske inte uppenbar fördel med bilkameror är att de kan bidra till bättre bilkörning. Det är tänkbart att en lastbilsförare som vet att sin körsträcka filmas anstränger sig mer. Det är också tänkbart att andra trafikanter är mer uppmärksamma om de vet att deras beteende kan filmas.

Kanske är det dags att börja ställa hårdare krav på att det ska finnas bilkameror i varje lastbil som rullar på svenska vägar? Inte minst om det kan minimera risken för att liknande olyckor inträffar i framtiden.

Robert Ingebretsen
Nextbase

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-02 12:30
Kategori: Debatt
Taggar: Bilkameror Dashcam Försäkringar Nextbase Rättssäkerhet