DEBATTARTIKEL

Ask och Bergheden:

Stoppa den olagliga yrkestrafiken

Brottsligheten på våra vägar breder ut sig samtidigt som antalet trafikpoliser minskar. Regeringen och polisen har inte prioriterat att jaga den olagliga yrkestrafiken, trots att fusket med olagliga fordon, fusk med kör och vilotider, fusk med cabotage och kombitrafik, onykterhet, falska körkort, obetalda skatter och arbetsgivaravgifter snedvrider så väl konkurrensen som riskerar att orsaka många allvarliga olyckor.

Det är ute på vägarna godset från inbrott, stölder av traktor och maskiner transporteras idag, med nästan en obefintlig risk att bli upptäckta och ställas till svars.

Medan våra svenska företag har hårda företagskontroller där man upp till 12 månader efter en överträdelse kan få böter pga. några minuters överträdelser på kör-och vilotider eller att man glömt trycka in vilket land man kör i trots att man aldrig lämnar landet med sin lastbil.

Medan dessa företagskontroller görs av svenska åkeriföretag så kan olagliga lastbilar från världens alla hörn åka omkring på våra vägar utan den minsta risk att bli ertappade då trafikpoliserna är så få och att dessutom regeringen och polisledningen inte prioriterar dessa trafikbrott.

Istället används inte sällan trafikpolisen till att bevaka fotbollsmatcher och knacka dörr trots att de egentligen behövs på våra vägar.  

Tyskland har valt en annan väg där man har en specialpolis BAG för att kontrollera yrkestrafiken och som har till uppgift att jaga den olagliga yrkestrafiken detta har visat sig vara framgångsrikt och detta borde också utredas och införas i Sverige.

Vi moderater föreslår att man omedelbart studerar hur den tyska trafikpolisen jobbar och faller den studien väl ut i så fall införa samma system i Sverige.

Om inte något görs kommer Sveriges vägar trafikeras av fler olagliga fordon, olagliga åkerier, och fler olagliga chaufförer vilket kommer att göra att Sverige tappar såväl skatteintäkter men också framförallt slår ihjäl stora delar av vår egen åkerinäring. Sveriges åkerier vill slåss på lika villkor men då kan man inte underlåta från samhällets sida att sköta kontrollerna av yrkestrafiken på vägen.

Vad regeringen behöver göra omgående är att anställa fler trafikpoliser, sätta upp alkobommarna i våra hamnar och att studera trafikpolisen i Tyskland för att sedan i så fall införa samma trafikpolissystem i Sverige som Tysklands BAG. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot
Trafikutskottet

Beatrice Ask (M)
Riksdagsledamot
Ordf. Justitieutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2016-07-19 14:42
Kategori: Debatt
Taggar: BAG Olaglig yrkestrafik Poliskontroller Trafikpolisen