DEBATTARTIKEL

Sten Bergheden (M):

Stärk konkurrenskraften för svensk åkerinäring

Åkerinäringen är en viktig näring för Sverige. Den är landets blodomlopp som ser till att livsmedel når ut till butiker och kunder, den skapar jobb och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Näringen omsätter drygt 100 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka fyra procent av Sveriges BNP och branschen sysselsätter drygt 86 000 personer.

Men svensk åkerinäring har svårt att hävda sig i en internationell konkurrens, där lönerna många gånger är lägre och regler inte efterlevs i samma höga utsträckning som i Sverige.

Moderaterna och alliansen föreslår därför en konkurrenskraftsutredning som jämför svensk åkerinäring med utländsk, och att vi därefter åtgärdar det som behövs för att svensk åkerinäring ska få bättre och lika villkor.

Tyvärr har socialdemokraterna hittills sagt nej till en konkurrenskraftsutredning för svensk åkerinäring. De har dessutom höjt redan höga dieselskatter och höjt arbetsgivaravgiften för unga vilket försämrat konkurrenskraften ytterligare. Utöver detta planerar de att införa en lastbilskatt på minst 4 miljarder per år där pengarna ska gå till utbyggnad av järnvägen. Det är tydligt att det är Miljöpartiet som bestämmer i den här frågan. Vi satsar också gärna på järnväg, men det är inte rimligt att svensk åkerinäring ska betala för satsningarna med höjda skatter.

Vi har högre skatter på drivmedel vilket försämrar konkurrenskraften gentemot utländska förare som har med sig egen diesel och kör transporter i Sverige. Vi har högre arbetsgivaravgifter och vi tillämpar hårdare kontroller av våra företag än vad som är vanligt i andra länder. För få trafikpoliser gör att de som kör olagligt på våra vägar klarar sig utan kontroller och straff. Det här är några av de saker som måste förändras och förbättras för att se till att alla som kör professionellt på svenska vägar konkurrerar på lika villkor.

Om svensk åkerinäring ska kunna växa och skapa jobb i Sverige utan att bli utkonkurrerad måste vi se över tillämpning av lagar, avgifter, skatter och vägkontroller. Exempelvis bör vi reformera reglerna runt kör- och vilotider så att en viss avvikelse tillåts innan åkaren drabbas av straffavgifter och böter. Det systemet finns redan i Danmark och fungerar väl.

Vill vi även i framtiden ha en inhemsk åkerinäring kan vi inte ha regler och skatter i Sverige som påverkar åkerinäringens konkurrenskraft negativt. 

Sten Bergheden (M)
Trafikutskottet
Riksdagsledamot Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-23 13:53
Kategori: Debatt
Taggar: Alliansen Konkurrenskraft Lika villkor Moderaterna