Håkan Alexandersson:

Dags att agera – Sveriges Åkeriföretag tystar sina regionchefer

Nu är det hög tid att stå upp för svensk åkerinäring. Årsmötet för Sveriges Åkeriföretag står för dörren och dit är alla medlemmar välkomna.
För oss som värnar den svenska åkerinäringen är det dags att närvara på mötet och tydligt markera missnöjet med nuvarande hållning.

Sveriges Åkeriföretag deltar inte i debatten, de censurerar de medlemmar som skriver inlägg på deras hemsida, vilket i sig är något märkligt.
Alla medlemmar torde ha friheten att tycka till om sin medlemsorganisation, i vart fall så länge det inte är fråga om förtal eller personangrepp.

Lika illa är det i behandlingen av anställd personal, där tillåts inte längre några egna debattinlägg från förbundets regionchefer.
Det är alltså dags att agera inför förbundets årsmöte och värna de grundläggande värderingar som styrt Sveriges Åkeriföretag sedan starten.

Jag vet inte om ni noterat att det är på väg att bildas en ny organisation som kommer sortera direkt under svenskt näringsliv. När den organisationen är sjösatt försvinner alla möjligheter att arbeta aktivt för en sund åkerinäring.

”Partipiska” från svenskt näringsliv kommer ganska snabbt att tysta ner alla försök att värna svensk åkerinäring.
Tar ni inte till orda nu och värnar den svenska åkarens rätt, har tåget gått.

Anmäl er snarast till årsmötet på Örenäs slott den 22 maj och gör din stämma hörd.

Håkan Alexandersson
Wheel Freight

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-08 08:29
Kategori: Insändare
Taggar: Håkan Alexandersson Sveriges Åkeriföretag