Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.Fotograf: Ryno Quantz

Gegös svar till Alexandersson:

Att skrika och stå på barrikaderna fungerar inte längre

Det är våra medlemmars främsta demokratiska rättighet att medverka på årsmötet och därigenom påverka SÅ:s färdväg. SÅ är en av de största och i min mening en av de mest inflytelserika branschorganisationerna i Sverige med flera tusen seriösa och kompetenta medlemmar och fler än 60 hängivna medarbetare. Vi får fler artiklar publicerade än många andra organisationer, politiker och myndigheter lyssnar på oss och vi har bra samverkan med andra organisationer. Men vi är inte ensamma på marknaden när det gäller påverkansarbete, precis som åkeriföretagen inte är ensamma på sin marknad.

Alla vill inte samma sak som oss och vi kan inte beställa vare sig artiklar eller lagförändringar, så fungerar inte samhället. Framgångsrik påverkan idag kräver både en expertkunskap, förtroende och förslag till lösningar. Endast problembeskrivningar lyssnar ingen på längre och det har vi varit bäst i klassen på. Nu krävs ett nytt förhållningssätt om vi ska överleva i 100 år till. SÅ:s styrelse har förstått detta och gett mig i uppdrag att vi ska tala med en röst.

Varför? Jo, för att bli än framgångsrikare i vårt arbete med att påverka samhället mot en sundare, attraktivare och stoltare åkerinäring. Det vi inte får glömma bort är att all förändring och framgångsrik utveckling börjar hos åkeriet självt i egenskap av företagare.

Har tidigare arbetat som regionchef inom SÅ där jag inte på något sätt upplevde att vi tystades eller censurerades. Ingen av regioncheferna uttrycker till mig idag att så skulle vara fallet, och jag är mycket lätt att prata med och uppmuntrar uppriktighet. Tvärtom, friheten att regionalt bedriva påverkansarbete inom de verksamhetsområden, verksamhetsplaner och fokusområden, som styrelsen, de regionala åkeriföreningsstyrelserna och årsmötet ytterst lagt fast är mycket stor. Därför trivs de flesta medarbetare hos oss, vilket bland annat visar sig på den låga personalomsättningen.

Vi ska helt enkelt se till att våra budskap träffar rätt person/organisation som vi vill påverka och med rätt ton dessutom. Det förhållningssättet har faktiskt gjort att vi tillsammans med b la transportstyrelsen arbetat fram förslag om klampning, sanktionsavgifter m.m. Detta hade inte varit möjligt utan vårt nya tonläge. Att skrika och stå på barrikaderna fungerar inte längre helt enkelt.

När det gäller bildandet av en ny organisation så har respektive styrelser inom SÅ och BA, samt i SÅ:s fall i samråd med ordföranderådet, givit projektledaren i uppdrag att ta fram ett förslag hur en ny organisation tillsammans med BA skulle kunna se ut. Att detta redan skulle vara klart är en stor myt. Stadgarna kräver två på varandra följande årsmötesbeslut för att en sådan förändring kan ske. Ett beslut som skall ske i demokratisk anda, precis som allt annat sker inom SÅ.

Anledningen till prövningen handlar om att vi måste anpassa oss till vår omvärld precis som åkeriföretagen och alla andra företag. Vi skulle dessutom tillsammans kunna dra fördel av våra nätverk och kontakter och bli ännu starkare samt under ett paraply kunna erbjuda både arbetsgivarstöd och politikerpåverkan.

SÅ är dessutom nästan lika stora som hela transportgruppen tillsammans och tre gånger större än BA, så att vi skulle tappa branschfrågorna tror inte jag på och jag kommer att verka för att så inte blir fallet. Det är mitt uppdrag och det är jag skyldig er.

Så, ta nu tillfället att delta på något av alla våra möten, konferenser, utbildningar, informationsträffar, regionala styrelsearbeten, årsmöten och andra inbjudningar. Vi är beroende av aktiva medlemmar som kommer med kloka råd och förslag till lösningar och vi svarar alltid på kritiken under mitt ledarskap.

Rickard Gegö
Verkställande direktör, SÅ

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-09 08:59
Kategori: Insändare
Taggar: Håkan Alexandersson Rickard Gegö Sveriges Åkeriföretag