DEBATTARTIKEL

Tuffa tag i Norge!

De senaste veckorna har Statens Vegvesen och polisen i Norge agerat mot den otillåtna trafiken. Sedan myndigheterna har fått problembilden klar för sig, har de agerat kraftfullt. Senast i raden är två litauiska fordon stoppade och tagna i beslag efter misstänkt olovlig cabotagetrafik. Lösensumman är 100 000 kronor per fordon innan åkeriet kan hämta ut sina bilar.

Sedan myndigheterna har intensifierat arbetet mot den olagliga trafiken har marknaden i Norge reagerat direkt. Det är ju trots allt straffbart att anlita transporter som inte följer gällande lagstiftning. Dessutom har medierna intresserat sig för det problem som den olagliga trafiken medför.

Man kan inför 2012 ställa en from förhoppning, att de svenska myndigheterna gör likt sina norska kollegor och agerar mot den tilltagande kriminella verksamheten. Den olagliga trafiken är omfattande och de svenska myndigheterna, undantaget Skatteverket, har uppenbarligen inte förstått problemet. Skatteverket skall under 2012 prioritera insatser mot fusk inom åkerinäringen, vilket vi har efterfrågat.

Åkerinäringen har under lång tid också krävt att polis och åklagare skall rusta sig bättre för att nå den olagliga trafiken. Än så länge har de inte visat framfötterna i det arbetet.  Det vore väl investerade pengar att skicka ledningen för polis och åklagare till Norge för ett studiebesök. De skulle sannolikt bli överraskade av de norska kollegornas förmåga att agera mot brottslingar!

Thomas Morell
Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Länkar till artiklar i ämnet:

Proffs: Bring i norsk cabotagehärva
Proffs: 100 000 norska kronor i böter för olaglig cabotagetrafik
Proffs: Sexsiffriga böter även för det andra ekipaget
TransportMagasinet: Girtekas kabotasje-juks

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-28 11:08
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Olagligt cabotage Sveriges Åkeriföretag Skaraborg