Hit till Ashford är lastbilar välkomna. Foto: Steven Pavlov

600 tunga ekipage bereds plats på ny parkering – i Storbritannien

Medan vi i Sverige brottas med för få parkeringsplatser för tunga fordon, inte minst för de kortare rasterna och över natten, slår de på stort i Storbritannien och vidtar proaktiva åtgärder för den ständigt ökande lastbilstrafiken och inför Brexit.

För att minska den olagliga parkeringen av tunga fordon och trängsel på befintliga parkeringsplatser, vidtar Asford Borough Council proaktiva åtgärder genom att godkänna planen att utveckla Waterbrook Park som är ett 140 tunnland stort område nära korsning 10 vid M20.

Ashford International Truckstop fördubblar därmed sin kapacitet som en del av utvecklingen att möjliggöra nattparkering för upp till 600 tunga ekipage, rapporterar Transport News.

Daf

Planerna innefattar även nya kommersiella byggnader, detaljhandel samt 400 bostäder med både park och sjö.

Helt inställda på att vara i ett bättre läge när Operation Stack implementeras och för att kunna ta itu med eventuella problem som uppstår i samband med Brexit, var kommunen beredda att snabbt godkänna planerna för att öka kapaciteten på lastbilsparkeringen i Ashford.

Även om Sverige inte står inför ett ”Swexit”, har vi redan nu problem med att det saknas tillräckligt med parkeringsplatser av detta slag för tunga fordon. Situationen har inte förbättrats av att ett antal utländska aktörer väljer att utöka sin Nordentrafik genom att delvis använda parkeringsplatser som ”depåer”.

StockholmTM

Kanske kan det brittiska initiativet inspirera våra svenska beslutsfattare både i regeringen och på kommunal nivå, att finna lösningar för att på ett bra sätt anpassa infrastrukturen i Sverige?

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-27 15:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Ashford Parkeringsproblematiken Storbritannien