Sveriges Åkeriflretag

Listar alla artiklar taggade med: Sveriges Åkeriflretag

SÅ kräver sänkt koldioxidskatt på diesel – och lite mer

Sveriges Åkeriföretag, SÅ, har svarat på remissen om sänkt energiskatt på bensin och diesel. Det höga dieselpriset i Sverige är ett hot mot näringslivet och svensk konkurrenskraft vilket kräver åtgärder, skriver man i ett pressmeddelande.

20-årigt avtal med Sveriges Åkeriföretag förlängs i förtid

Sveriges Åkeriföretag och Circle K har valt att förlänga det mångåriga samarbetsavtalet trots att avtalet går ut först 2022. Tillsammans har de båda parterna arbetat målmedvetet för att säkra långsiktigt hållbara transporter i Sverige, där samarbetet med Circle K är fortsatt viktig för den omställning som medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag står inför.