Power Circle

Listar alla artiklar taggade med: Power Circle

Illustration: Sintef

Nytt faktablad om elvägars möjligheter

I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll för flera olika typer av transportflöden. Elvägar har tidigare främst diskuterats som en lösning för elektrifiering av tunga transporter, men möjligheten finns för fler fordonsslag att nyttja tekniken. Faktabladet beskriver vart tekniken befinner sig idag, hur elvägar kan användas och vilka fördelar som finns med tekniken. Det skriver Power Circle i ett pressmeddelande.