Modulfordon

Listar alla artiklar taggade med: Modulfordon

Danmark följer Sverige om klimatsmarta farligt godstransporter

Danmark ansluter sig till FNs multilaterala avtal M262 och M263. Därmed följer grannlandet svensk åkerinärings "klimatsmarta" transporter av farligt gods med
effektiva modulfordon.
- Både fordon med dolly, men också de som har link eller påhängsvagn med kärra, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Daf