Infrasrtrukturbrus´íster

Listar alla artiklar taggade med: Infrasrtrukturbrus´íster

Brist på elnät gav oss bensinbilar

I en studie publicerad i Nature Energy, visar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet att bristen på infrastruktur var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar istället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA. Forskarna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 till 20 år tidigare, så kunde det ha lett till att en majoritet av producenterna föredragit elfordon, framför allt i storstadsområden.