Bio-DME

Listar alla artiklar taggade med: Bio-DME

Chalmers tekniska högskola:

– Bio-DME driver lastbilar lika effektivt som diesel

Lastbilsbränslet bio-DME kan ge klimatneutrala vägtransporter. Bränslet är förnyelsebart, energieffektivt och har låg miljöpåverkan. Dagens dieselmotorer kan också med relativt lätta anpassningar nå samma verkningsgrad med DME som med diesel ? och klara avgaskraven med enklare rening ? visar en ny avhandling.

HBA Fordonsteknik AB