Beställansvar

Listar alla artiklar taggade med: Beställansvar

Trafikutskottet: ”Högre sanktionsavgift och tydligare regler”

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området yrkestrafik. Det handlar om högre sanktionsavgift vid brott mot cabotageregler, krav på internationella frakthandlingar i lastbil samt ansvaret för den som beställer en transport. Utskottet står enigt bakom förslagen.

VBG onspot