Beskattning

Listar alla artiklar taggade med: Beskattning

Så vill 2030-sekretariatet beskatta transporterna

Ett enkelt, robust system som fokuserar på lastbilens faktiska klimatpåverkan, påskyndar omställningen från fossilt till eldrift och förnybart, underlättar multimodalitet och samlastning, som inte missgynnar svenska åkare och undviker att flytta tung trafik till mindre vägar. Det är huvudpunkterna i 2030-sekretariatets remissvar på utredningen Godstransporter på väg, som (enligt sekretariatet) bör få stor betydelse för den tillträdande regeringens politik på godssidan.

Lägg ner skitsnacket – det handlar inte alls om att rädda miljön!

Det är spänning i luften för tillfället, för att inleda lite ?ordvitsigt?. Mycket handlar idag om eldrivna fordon. För lastbilsbranschens del, följer vi med intresse projektet på E16 vid Sandviken. Ett projekt som du kan läsa om på annan plats i den här tidningen. Projektgruppen säger att det blir väldigt mycket billigare att driva lastbilar med elektricitet än med diesel.
Men skulle du våga satsa på en eldriven lastbil, förutsatt att infrastrukturen fanns (så klart)?