Benders

Listar alla artiklar taggade med: Benders

GBJ Bygg tar steget in på logistikmarknaden

GBJ Bygg har förvärvat ett markområde om 210 000 kvadratmeter av Benders som har ägt marken under en längre tid. Markområdet är beläget utmed E6/E20 söder om Varberg, i direkt anslutning till Himle trafikplats. Planen är att långsiktigt utveckla området för modern och hållbar logistik.