PAPPERSTIDNINGEN

Proffs är tidningen som riktar sig mot alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter. Eller som på något sätt har ett intresse av vad som sker i branschen.

Du beställer din prenumeration här!

Proffs lyfter fram människan, maskinen och de företagare som kämpar för att vi ”vanliga” konsumenter, varje dag, bland annat ska finna färsk mjölk i butiken, reservdelar till våra bilar på verkstaden och för att postorderpaketet kommer snabbt hem till dörren.

I princip allt omkring oss har någon gång fraktats på lastbil och därför tycker vi på Proffs att vägtransportbranschen är väl värd att värna om. Och det har vi tyckt allt sedan tidningen grundades år 1990.

Inget glam
Proffs är ingen ”glamtidning”. Vi skriver gärna om fina bilar men ännu hellre om duktiga förare och fina transportföretag. Och givetvis om alla nyheter som rör branschen.
En annan viktig sak som Proffs brinner för är åkerinäringens utsatta situation i dagens Sverige. Åkeriverksamhet och chaufförsyrket är två av Sveriges och Europas mest kontrollerade och reglerade verksamheter. Därför behövs en tidning som verkligen ställer sig bakom dessa yrkeskategorier. Och det gör Proffs.

Trafiksäkerhet är ledstjärnan
Varje år mister väldigt många människor livet i trafikolyckor på svenska vägar. Tusentals skadas allvarligt och lägger man sedan till alla anhöriga som direkt och indirekt drabbas, utgör trafikolyckorna ett verkligt folkhälsoproblem.
Vi vill göra allt som står i vår makt för att skapa en säkrare tillvaro på landets vägar, till exempel genom att lyfta fall (och peka ut dem) där man på något sätt äventyrat säkerheten för alla oss som dagligen vistas i trafiken.

Våra läsare
Den typiske Proffsläsaren är lite svår att definiera. Orvesto Närlingslivs undersökningar visar dock år efter år att våra läsare sitter i så kallad ”beslutsposition”. Alltså, att han/hon har inflytande över åkeriets inköp av olika produkter.
För våra annonsörer innebär detta att träffsäkerheten är mycket god då det gäller att hitta sin specifika kundkrets på marknaden.

Välkommen till oss – bli en del av kampen mot den osunda konkurrensen och för en säkrare trafik!
Göran Rosengren
Chefredaktör