Konung Carl XVI Gustaf och länsöverdirektör Jörgen Peters. Konung Carl XVI Gustaf och länsöverdirektör Jörgen Peters.

Kungen återinvigde E6 Stenungsund

Drygt nio månader efter skredet den 23 september är E6 nu färdigbyggd och invigdes den 3 juli av Kung Carl XVI Gustaf. ”En stor eloge till Trafikverket som nu, till och med tidigare än beräknat, kan öppna E6 förbi Stenungsund för genomfartstrafik. En bra infrastruktur i länet och landet är av största vikt, säger Jörgen Peters, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Morgonen den 5 juli släpps trafik på och vägen har därmed åter samma kapacitet för trafik som innan skredet inträffade. Samtliga av- och påfarter som påverkats av skredet öppnar samtidigt.

Det här gör naturligtvis livet betydligt enklare. Inte minst för alla som bor i Stenungsund.
– Att E6 återigen blir farbar innebär en stor lättnad för hela vår kommun. Sedan skredet har ett stort tålamod krävts av kommunens invånare, näringsidkare och besökare. Jag gläds också åt att vi framöver slipper den hårda belastningen på omledningsvägarna och att de boende längs dessa vägar kan återgå till en normal vardag, säger Maria Jonsson, kommundirektör.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf hyllade arbetet i alla dess delar.
– Alldeles speciellt att få återinviga den här viktiga vägen. Det är en livsnerv som förbinder oss med våra grannar och som skapar gemenskap. Jordskredet påminner oss om hur viktigt det är med stabil infrastruktur. Ett hårt arbete, samarbete mellan många aktörer har krävts. Vill tacka alla som varit involverade i återuppbyggnaden. Tillsammans behöver vi fortsätta skapa en gemensam hållbar framtid, säger konungen.

Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer och bidrar med stöd, expertis och resurser som rör bland annat vatten, miljöskydd och planbestämmelser.
– Händelsen med skredet på E 6 har bekräftat hur viktigt det är med samverkan och samarbete är berörda aktörer emellan. Vi har verkligen visat att vi tillsammans kan hantera en allvarlig kris och dess efterverkningar på ett effektivt och ändamålsenligt, säger länsöverdirektör Jörgen Peters.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-04 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: E6 Steungsund Jordskred Jörgen Peters Konung Carl XVI Gustaf Vägras